Hvidovre Kommune skal have et frivillighedscenter

Hvidovre Kommune skal have et frivillighedscenter

Lokalt frivilligt socialt arbejde får eget center, efter planen inden udgangen af 2023.

Hvidovre Kommune skal i lighed med 65 andre kommuner i landet have et frivillighedscenter.

Socialstyrelsen har nemlig tildelt Hvidovre Kommune midler fra puljen til etablering af nye frivilligcentre. Dermed kan processen for etablering af et frivilligcenter i Hvidovre Kommune påbegyndes.

Beslutningen om at søge om midler til et lokalt frivillighedscenter blev truffet af kommunalbestyrelsen tilbage i september 2021, og med det ovennævnte tilsagn skal der således sættes gang i processen for etableringen af centret i Hvidovre.

Samlet får Hvidovre Kommune et tilskud på knap 1 mio kr. frem til 2023. Til gengæld skal Hvidovre Kommune stå for foreløbig ca. 460.000 kr. i medfinansiering samt stille lokaler til rådighed for frivilligcentret.

Placering ikke fastlagt

Hvor centret skal placeres vides endnu ikke, men indholdet i centret er til gengæld mere konkret beskrevet.

- Et frivilligcenter har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og foreningsliv, som har et socialt sigte. Et frivilligcenter arbejder for udbredelse af den frivillige indsats rettet mod målgrupper, der kan drage fordel af en frivillig social indsats. Et frivilligcenter skal arbejde på at understøtte det frivillige arbejde bredt på en sådan måde, at det kommer forskellige målgrupper til gavn. Med andre ord retter frivilligcentrenes tilbud sig mod foreninger og mod mennesker, der vil være frivillige eller vil i kontakt med et hjælpetilbud i en frivillig forening, fremgår det af den sagsfremstilling, som to politiske udvalg foreløbig er blevet præsenteret for.

Med den politiske behandling igangsættes en såkaldt procesplan for forebredelse og etablering af frivillighedscentret, der forventes at være i funktion omkring september 2023. Sagen skal ud over behandling i tre politiske udvalg, desuden behandles af kommunalbestyrelsen.

red

menu
menu