Hvidovre placeret i bund i erhvervsmåling

Hvidovre placeret i bund i erhvervsmåling

Årets måling af det lokale erhvervsklima placerer Hvidovre som nummer 69 ud af landets kommuner. Dermed ligger Hvidovre i den laveste ende. Fra DI, der foretager målingen, lyder det dog også, at der er målt på nye parametre, og Hvidovre Kommunes fald fra sidste år skal derfor forstås med nuancer

Det lokale erhvervsklima i Hvidovre svinger markant fra år til år. I år er Hvidovre Kommune således dalet 14 pladser fra en 55. plads til en 69. plads. Sidste år steg Hvidovre Kommune 15 pladser.

- Grundlæggende måler undersøgelsen i år det samme som hidtil: Kommunernes erhvervsklima. Her i 2018 er der dog kommet både nye spørgsmål og flere statistiske indikatorer. Sammenligning med placeringer i tidligere år skal derfor tages med et mindre forbehold, lyder det fra Dansk Industri, der står bag målingen.

85 adspurgt

En samlet placering på en 69. plads dækker således både over områder, hvor det går godt, og hvor det i følge de adspurgte virksomheder, går mindre godt.

Noget af det, der har trukket Hvidovre Kommunes placering ned er infrastruktur & transport og skatter & afgifter. Hvidovre ligger til gengæld i midten hvad angår uddannelse og fysiske rammer.

Med en placering som nummer 69 ligger Hvidovre Kommunen helt overordnet i blandt de kommuner, som DI betegner som bund”. Hvad mener I om den placering?

- Selv om undersøgelsen er baseret på svar fra kun 85 virksomheder ud af de ca. 3500 virksomheder, som er beliggende i kommunen, er vi rigtig kede af den dårlige placering. Vi arbejder meget for at skabe gode og attraktive rammer for virksomhederne. Men vi kan også se, at de store byer generelt har svært ved at komme højt op på DI’s liste. Dels fordi kommuner i storbyområderne ofte ikke har jord til at erhvervsudvikle på, dels fordi vi plages med trængsel på vejene. Men jeg er da ærgerlig over resultatet, lyder det fra borgmester Helle Adelborg om resultatet.

Hun siger imidlertid også, at undersøgelsen, trods det dårlige resultat, bruges af Hvidovre Kommune.

Hvordan kan Hvidovre Kommune konstruktivt bruge den placering?

- Vi gennemgår rapporten og overvejer om tilbagemeldingerne fra de adspurgte virksomheder giver anledning til ændringer, eller om der eventuelt mangler mere information om kommunens tilbud og muligheder. Undersøgelsen bliver også drøftet i ErhvervsKontaktUdvalget og i de centre, som servicerer virksomhederne, siger Helle Adelborg.key

Læs mere om erhvervsklimamålingen i denne uges Erhvervsavis.

menu
menu