Hvidovre Skakklub har modtaget Dansk Skakunions Initiativpræmie

Hvidovre Skakklub har modtaget Dansk Skakunions Initiativpræmie

Fornem hæder fra Dansk Skakunion for den lokale klubs ungdomsindsats

Initiativpræmien er givet for Hvidovre Skakklubs indsats for igennem mere end 3 år for at få børn og unge interesseret i skak.

Hele projektet udsprang af skakklubbens deltagelse i programmet "Aktiv Sommer" for alle skolebørn, hvor Hvidovre Kommune udbyder en lang række af aktiviteter i hele skolesommerferien og her har Hvidovre Skakklub gennem en lang årrække arrangeret skak på Hovedbiblioteket, hvor der deltaget ca. 20 børn hver tirsdag i ferien.

Med dette som udgangspunkt besluttede skakklubben i 2016 i samarbejde med Kultur og Fritidsforvaltningen at udvide denne aktivitet til et helårstilbud til børn og unge. Alle skoler i kommunen blev kontaktet og via de lærere, som på den enkelte skole er ansvarlig for skak blev et samarbejde etableret, hvor der kunne henvises til, at det nu var muligt at spille skak hver tirsdag eftermiddag i Hvidovre Skakklub.

Et samarbejde som har fungeret perfekt, men som også kun er kommet i stand fordi skakklubben har haft økonomisk mulighed (Sponsor Jyske Bank)for at stille en kvalificeret instruktør til rådighed. Her er det helt afgørende, at den, der skal lære børn og unge fra 6 til 12-13 år at spille skak, er nogenlunde på samme alder som børnene. Det er fint at klubbens ældre medlemmer er ansvarlig for det rent praktiske, men på instruktørsiden skal det være nogen som er i øjenhøjde med de børn og unge der deltager.

Her har klubben været så heldige, at Viktor H. Nielsen, som er topspiller på dansk niveau og med flere meriterende sejre bag, har kunnet påtage sig den rolle.

Heldigvis har klubben allerede nu et nyt ungt talent, Matt han, som er udset til at hjælpe Viktor når den nye sæson begynder efter skoleferien, men som allerede i den kommende sommerferie vil få sin debut med skak på Hovedbiblioteket i programmet Aktiv Sommer.

Primus motor i såvel skak på Hovedbiblioteket som skak for børn og unge i klub regi har og er Jørn Brandt, men det kun været muligt fordi en lang række af medlemmerne har støttet om aktiviteten.

- Hvidovre Skakklub er naturligvis beæret og stolt over at få en sådan anerkendelse fra Dansk Skak Union og ingen tvivl om, at det er med til at styrke motivationen for at fortsætte ungdomsarbejdet med skak, lyder det fra klubben..

menu
menu