Hvidovre som grøn kommune:

Hvidovre som grøn kommune:

- JA, DEN ER GIFTIG GRØN!

- Hvidovre som grøn kommune er et falsum. Det er på høje tid, at Hvidovre forlader det fuldstændigt forældede pga. skadelige natursyn og praktiserer det natursyn, som andre kommuner for længst har taget til sig.

- Vi kan som borgere ikke acceptere kommunens uhæderlige og kortsynede behandling af vores miljø og natur. Vi må kræve ærlighed og faglighed, og det er på høje tid...

Så hårdt, klart og utvetydigt anklager Lene Kjøller, den tidligere lokale formand for Danmarks Naturfredningsforening, de ansvarlige i Hvidovre Kommune; - og da specielt og direkte den arbejdsmetode Vej & Park har anvendt de sidste 10 år, hvor man har behandlet friarealerne med kemi, - altså med plantegift, under dække af et smart ukrudtsmiddel bestående af skum, der slår plantelivet ihjel og kun efterlader græs.

Ikke en grøn kommune

- Hvidovre Kommune og de ansvarlige vil gerne stå som naturvenner og med en grøn kommune, så denne omgåelse med, hvor man hævder at der ikke sprøjtes, men at der skummes, er ikke noget man fra kommunens side har meldt offentligt ud, fortæller Lene Kjøller.

- Den blev meddelt på et møde i “Det Grønne Råd”, hvor jeg selv var til stede. Beslutningen var taget, det var ikke til debat, blev der sagt.

Lene Kjøller fastslår, at Hvidovre Kommune med sin fremgangsmåde er ved at udrydde den naturligt forekommende vilde flora, så man i virkeligheden gør det stik modsatte af alle andre kommuner, der lever op til forpligtelsen om at øge biodiversiteten. Hun finder det skandaløst, at Vej & Park faktisk har fået grønt lys til at tømme de kommunale friarealer for naturindhold, og giver mange dystre eksempler. Bl.a. rydder man krat, beskærer og fælder træer vilkårligt, hvilket også ødelægger den vilde flora for insekter og fugle.

I en lang, udtømmende beretning inde i lokalavisen, giver Lene Kjøller mange eksempler på en helt useriøs naturforvaltning, specielt den for mange nok chokerende udbringning af gift rundt om på Hvidovre Kommunes naturarealer.mads-

Læs mere

side 6 i 1. sektion

menu
menu