Hvidovre Strand og -Søbad

Hvidovre Strand og -Søbad

For ikke så længe siden fik vi en fin sandstrand tæt på Hvidovre Havn, men badelivet langs Hvidovres kyst har en lang historie bag sig. Dengang i 1920’erne var der ikke meget sand på Hvidovre Strand, hvis overhovedet noget. Området blev kaldt strand, men var reelt en sumpet sivskov. Derfor foregik sommerens badeliv på og omkring de badebroer som lå langs kysten.

I 1928 kom så Hvidovre Søbad. En privat finansieret badeanstalt med 50 meter bassin, udspringstårn, herre-dame, og fællesafdeling og senere - en restaurant med folkelige priser. Der var svømmeopvisning og svømmekonkurrencer. Kommunens elever fik svømmeundervisning i det lange bassin. Også private kunne deltage under ledelse af eksamineret lærerinde frk. Helene Kjær. Et sæsonkort til badeanstalten kostede 13 kroner for voksne og 10 kroner for børn og soldater.

Festen sluttede i 1936 da amtslægen nedlagde badeforbud. I datidens udgave af BT kunne man den 8. august 1938 læse, at der var “Utrolige Badeforhold ved Hvidovre, hvor Vandet forurenes baade af Kloakkerne og Syrer fra de nærliggende Fabrikker…”

Isvintrene under krigen i 1940/41 gjorde det endeligt af med Søbadet. Efter to hårde vintre stod kun pælene tilbage.

Forstadsmuseet ønsker alle læsere af Hvidovre Avis en god og solrig ferie.

- Efter ferien vender vi tilbage med flere gamle fotografier fra Hvidovre. Vi har været på opdagelse i arkivet og bringer hver uge et historisk fotografi med en lille historie...

Familiefotografiet i vandet er fra 1936.

Familiefotografiet i vandet er fra 1936.

Den lille dreng, der bader med sin båd er fra 1919.

Den lille dreng, der bader med sin båd er fra 1919.

menu
menu