HVIDOVRES AFFALD ER PÅ ZIGZAG-KURS

HVIDOVRES AFFALD
ER PÅ ZIGZAG-KURS

FRANK LØBER: - Affaldshåndtering må da blive dyrere for os i Hvidovre!

Lidt forhistorie: Først var affaldsindsamling i mange år et rent kommunalt anliggende. Så blev der lavet nogle beregninger der viste, at der var mange penge at sparre ved at udlicitere opgaven i Hvidovre.

Så kom Kraftvarmeværket Amagerværket i drift med den berømte skibakke. Hvidovre kommune er jo en af ejerne, og det har jo nok en del indflydelse på zigzag kursen på affaldsområdet.

For pludselig viste nye beregninger, at der var penge at hente på at hjemtage opgaven?

Hvad var der dog mon sket siden de sidste beregninger?

Der er jo nok sket det, at Amagerværket manglede affald som kunne brændes og omdannes til fjernvarme for 600.000 kunder i København. Alternativet var, at ejerne og dermed også Hvidovre skulle finansiere underskuddet. Rygterne går på, at alle ejerne besluttede at alle interessent-kommuner skulle levere affald. Udfordringen for Hvidovre var, at den derværende private affaldsindsamler havde en kontrakt med Vestforbrænding.

For ikke længe siden er vi begyndt at affaldssortere endnu mere for at sparre miljøet og jordens ressourcer. Hvem kan være imod det? Ikke jeg, men vi kunne måske se på en mere automatiseret metode. Det kommer senere er jeg sikker på.

Men med øget sortering bliver der så igen mindre affald til forbrænding på Amagerværket, så problemstillingen med at finansiere underskud vil igen ramme Hvidovre kommune.

Wow for en gyser!

Seneste nyt er, at den ansvarlige minister Dan Jørgensen har lavet en politisk aftale om, at alt omkring affald skal i udbud og dermed bliver håndteringen formodentlig lagt i privat regi. Ja - og kommunerne skal til at afgøre hvilke værker, som skal lukke. Wow for en gyser. Hvilke borgere i hvilke kommuner kommer mon til at sidde med en kæmpe merudgift i ikke så fjern fremtid?

Jeg prøver blot at forstå, således at jeg kan danne mig et indtryk af fremtidige udgifter, idet jeg har nået en alder hvor pensionisttilværelsen indtræder om ikke så længe.

Er der nogen, som kan hjælpe mig med at få et bedre beslutningsgrundlag for enden af zigzag kursen?

Med venlig hilsen

Frank Løber

Konkylievej 29, Hvidovre.

Frank Løber

Frank Løber

menu
menu