HVIDOVRES AFTENSKOLER FRYGTER USIKKER FREMTID

HVIDOVRES AFTENSKOLER
FRYGTER USIKKER FREMTID

Alvorlige besparelser på kommunale tilskud i kommunens budget, påpeger FLEMMING THØGERSEN, formand for Hvidovre Aftenskoleråd:

Hvidovres aftenskoler går en usikker fremtid i møde.

Med budgetforliget for budget 2019-22 blev det besluttet at spare på det kommunale tilskud til aftenskolerne.

I 2019 lød besparelsen på 0,5 mio. kr. i 2020 er tilskuddet faldet med 1 mio. kr. og fra 2021 og frem skal der spares i alt 1,5 mio. kr. årligt. Det svarer til en besparelse på 31 % af tilskuddet – og det kan mærkes. Det betyder desværre, at aftenskolerne i fremtiden ikke kan udbyde lige så bredt et udvalg af kurser, som Hvidovres borgere er vant til, og at det bliver dyrere for deltagerne. Hvidovre Aftenskoleråd, som er en sammenslutning af aftenskolerne i Hvidovre, forudser derfor, at antallet at Hvidovre borgere, der nyder godt at de mange tilbud inden for sprog, musik, bevægelse og sundhed, madlavning samt en lang række kreative fag, foredrag og debatarrangementer, vil falde i de kommende år.

Det er vi i aftenskolerådet meget kede af, da vi mener at en af de fornemmeste opgaver for aftenskolerne er at være aktive medspillere for Hvidovre kommune. Aftenskolerne arbejder med folkeoplysning, hvor formålet er at bidrage til den enkeltes personlige dannelse og uddannelse, og sikre borgernes kendskab til rettigheder og pligter og medvirke til at øge borgernes almenviden og deltagelse i et samfund med frihed, ligeværdighed og demokrati. Aftenskolerne er en del af lokalsamfundet i Hvidovre, og det bør vores lokalpolitikere i højere grad gøre brug af i form af partnerskaber med aftenskolerne om kommunal opgaveløsning i stedet for at gøre det sværere at drive aftenskoler.

Store udfordringer

Ud over de økonomiske udfordringer er der i de kommende år også lokalemæssige udfordringer idet den bygning der i dag huser størstedelen af aftenskolernes aktiviteter i Hvidovre skal rives ned. Der er ikke sikkerhed for, at Hvidovre Kommune kan stille lignende lokaler til rådighed hverken i byggefasen eller efterfølgende. Det gør det meget usikkert at drive aftenskole i Hvidovre i de kommende år!

Opfordringen til Hvidovre Kommunalbestyrelse er derfor, at der tages bedre hånd om den meget veludviklede aftenskolevirksomhed, der er opbygget i kommunen gennem mange år. Hvis ikke der gives bedre økonomiske vilkår og tages beslutning om fremtidige lokaler, vil det medføre, at mange kursister i Hvidovre ikke længere kan finde de nære fællesskaber lokalt, men må søge dem i andre kommuner eller blive helt væk.

Det vil være en kortsigtet løsning for kommunen, da aftenskolerne i høj grad er med til at skabe fællesskaber og bidrage til mere sundhed og kvalitet i fritiden for flere tusinde voksne medborgere.

På vegne af Aftenskolerådet

Flemming Thøgersen, fmd. Hvidovre Aftenskoleråd

menu
menu