Hvidovres skoledistrikter foreslås ændret

Hvidovres skoledistrikter foreslås ændret

Især skolestartere fra Risbjergkvarteret og Dansborgkvarteret berøres. Ændringerne foreslås at træde i kraft fra skoleårets start 2023

En mere jævn fordeling i klassetal i de kommunale skoler samt en mere blandet elevsammensætning er baggrunden for, at ændrede skoledistrikter om kort tid sendes i høring.

Hvis ændringerne besluttes politisk, træder de i kraft fra skoleåret 23/24, og det vurderes at ca. 40 skolestartere ud af i alt 628 bliver berørt af ændringerne. Helt konkret er det forventningen, at 15 skolestartere fra Dansborgskolen i stedet vil skulle starte på Engstrandskolen. Fra Risbjergskolen forventes 11 skolestartere i stedet at skulle starte på Gungehusskolen. Fra Præstemoseskolen rykker fem skolestartere til Holmegårdsskolen, fra Langhøjskolen rykkes ligeledes fem skolestartere til Engstrandskolen og fra Frydenhøjskolen rykkes 4 skolestartere til Avedøre Skole. Se i øvrigt illustrationen, der med skravering angiver, hvor de nuværende skoledistrikter foreslås ændret.

Bæredygtige skoler

Målet med ændringen af skoledistrikterne er, som ovenfor nævnt, at fordelingen af elever bliver mere jævn.

– Med de foreslåede distriktsændringer forventes en jævn fordeling af elever med ca. 24-25 i de enkelte 0. klasser overalt i kommunen. Desuden betyder flytningen af elever fra Risbjergskolen til Gungehusskolen, fra Frydenhøjskolen til Avedøre Skole samt fra Dansborgskolen og Langhøjskolen til Engstrandskolen, at der i højere grad opnås en blandet elevsammensætning end med de nuværende skoledistrikter, fremgår det af den sagsfremstilling, som Børne- og Uddannelsesudvalget mandag skal tage stilling til.

Allerede tilbage i december 2019 besluttede kommunalbestyrelsen en målsætning om, at alle skoler i Hvidovre på sigt skal være tresporede, samt en målsætning om, at der løbende arbejdes med at gennemføre distriktsændringer for at sikre bæredygtige skoler. Det er altså denne beslutning, der danner baggrund for forslaget til ændringer af skoledistrikter.

Søskende slipper

De nye skoledistrikter gælder kun for de børn, der skal starte i 0. klasse i 2023/24. De børn, der allerede går på skolen, forsætter således der. Og har man som skolestarter i 2023 en søster eller bror på en af de berørte skoler, vil man fortsat kunne søge om at blive optaget efter søskendekriteriet.

– Desuden gælder Hvidovres søskendekriteriet, der betyder, at kommende 0. klasseelever med søskende på en anden skole end distriktsskolen kan optages på den samme skole, hvis forældrene ønsker det. Det forventes, at størstedelen af forældrene vil udnytte søskendekriteriet.

I følge sagsfremstillingen vil ændringerne få betydning for budgettildelingen på den enkelte skole. Forslaget sendes i følge sagsfremstillingen i høring i perioden 12. maj til 9. juni.

Den endelige vedtagelse forventes at finde sted på Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2022. red

menu
menu