HVIS INTERESSER VARETAGER AFDELINGSBESTYRELSEN I FRIHEDEN?

HVIS INTERESSER VARETAGER AFDELINGSBESTYRELSEN I FRIHEDEN?

Det er sikkert ikke ukendt for de fleste, at generne i forbindelse med renoveringen har været særdeles store for beboerne i Friheden.

Selvfølgelig er der gener, når så stort et projekt skal udføres, det er jeg helt klar over, men særligt tænker jeg på parkeringsforholdene, hvor det stort set er umuligt at finde parkeringsplads pga. badevognenes placering i parkeringsbåsene. Derfor er det mig fuldstændigt ubegribeligt, at afdelingsbestyrelsen har indført parkeringsforbud på de få arealer, som er til rådighed, vel at mærke arealer, som hverken er til gene for andre beboere eller udrykningskøretøjer. Det skal også nævnes, at hvis man vil bruge den store parkeringsplads ud mod Hvidovrevej, kan man ikke komme ind til bebyggelsen pga. diverse hegn, så det er en dårlig løsning.

Torsdag den 23. august 2018 holdt jeg langs hækken for enden af carportene, da jeg havde friholdt min carport til gæster, som var dårligt gående. Overrasket blev jeg, da jeg skulle køre min bil i carport, for i forruden var en parkeringsafgift, så i første omgang troede jeg, at det var en joke, men det skulle vise sig, at det var ramme alvor. Mandag morgen henvendte jeg mig på kontoret, hvor de fortalte, at det var afdelingsbestyrelsen, som havde bestemt, at der skulle sættes skilte op med påskriften, at der kun måtte parkeres i af mærkede båse. Under normale omstændigheder kan det følgelig være meget relevant, men som situationen er i øjeblikket, hvor alle opmærkede båse, som nævnt, er optaget af badevogne, virker initiativet særdeles ugennemtænkt. Derfor vil det være særdeles fornuftigt, at afdelingsbestyrelsen hurtigst muligt får tildækket skiltene og sørger for, at alle de beboere, som har fået en parkeringsafgift får denne annulleret og først indfører parkeringsforbud, når der igen er normale forhold i bebyggelsen.

Til sidst skal det nævnes, at håndværkerne også parkerer udenfor de afmærkede båse, og at beboerne ikke er blevet informeret om parkeringsforbudet.

Ole Danielsen

Strandmarksvej 68

menu
menu