HVOR VIGTIG ER FRIHED FOR DIG?

HVOR VIGTIG ER
FRIHED FOR DIG?

Et spørgsmål fra Venstres TORBEN NOWICKI RASMUSSEN og CHARLOTTE MUNCH:

I Venstre prioriterer vi frihed meget højt. Den er vigtig for danskerne og vores demokrati. Vigtig for den enkelte borger, for frihed skaber muligheder, livsglæde og tryghed.

Hvis vi ser på Hong Kong, så har der været demonstrationer og gadekampe i et stykke tid. Det er borgere som kæmper for deres frihed, der nu frygter at blive underlagt Kina. Et land hvor systemet er vigtigere end den enkelte borger. Hvor overvågning er hverdag og tilliden mellem borger og systemet er ikke eksisterende. Når man først har mærket frihedens vinger, så er udsigten til et systemstyre meget skræmmende …..

Derfor er det også vigtig, at vi i Danmark holder fast i vores frihed. Frihed til uddannelse, til arbejde og til at bestemme over vores eget liv. Det gør os stærkere og skaber livsglæde.

Med den nuværende regering er vores land styret af Socialdemokraterne, præcis som i Hvidovre. De har en anden tilgang til den frihed, som vi på den borgerlige fløj sætter så højt.

Noget af det første Socialdemokraterne ønskede, var at reducere tilskuddet til friskolerne.

Friskoler som har stor betydning for vores samfund. Ligegyldigt af hvilken årsag du ønsker at søge privatskolen, så er det vigtigt, at muligheden og friheden til at vælge et godt alternativ findes.

I Hvidovre kommune kæmper Hvidovre privatskole for at få etableret sig i egne lokaler. Det har bestemt ikke været let.

Projektet drives blandt andet af en gruppe meget engagerede forældre, som vil give deres børn en god start på uddannelseslivet. De har haft store udfordringer med at finde egnede lokaler, da de ikke længere har mulighed for at være, hvor de er nu.

Nu ser det endelig ud til at lykkedes og derfor er det vores håb, at alle partier i Kommunalbestyrelsen, kan sætte børnenes læring og friheden til at vælge, over systemet.

På hjemmeplejeområdet er det allerede gået galt. Hvidovres borgere har tidligere selv kunne vælge deres hjemmepleje. Men det satte sidste års budget en stopper for. Nu er det kun muligt at vælge imellem én privat udbyder og den kommunale hjemmepleje.

Det har ramt en del borgere hårdt at miste friheden til selv at vælge.

Det har ført til demonstration foran Rådhuset og mange læserbreve fra frustrerede ældre, som har mistet deres tryghed. Det er ikke en gruppe, der er lige så stærke som de unge i Hong Kong’s gader, så de har nu tabt kampen. Systemet var vigtigere for byens socialistiske flertal.

Venstre går ind for mindre system og mere frihed. Det er hele vores demokrati bygget op omkring. Danmark skal ikke være et socialistisk fængsel, hvor politikerne bestemmer, hvad der er bedst for dig - du skal have friheden til at vælge selv.

Derfor vil Venstre støtte vores ældre i kampen for friheden, og respektere jeres ret til et godt ældreliv, og støtte kommunens børnefamilier i det frie skolevalg

Venstres KB gruppe

Torben Rasmussen og Charlotte Munch

Charlotte Munch.

Charlotte Munch.

menu
menu