Hvordan kunne det ske i Rebæk Sø?

Hvordan kunne det ske i Rebæk Sø?

“Den skønneste plet i Hvidovre” og “Hvidovres åndehul”, - sådan har mange, bl.a. vores borgmester, kaldt Rebæk Sø og det nydelige parkområde. Desværre er "åndehullet" blevet ramt af en alvorlig forgiftning, der må karakteriseres som mere end almindelig åndenød.

Der er så godt som intet fugleliv mere, fisk og ænder og småfugle fiskes døde op, og af de otte svaneællinger fra foråret, døde først fire meget hurtigt i sommer og nu er de sidste også døde. Der berettes også om at en masse fugle, som bl.a. måger, skader og spurve, er fundet døde i vandkanten. Beboere i området, der er ude og motionere med deres hunde, advarer desuden mod at lade de firbenede drikke af søens vand.

Hvad er der sket? Ja, den oftest omtalte forureningskilde, - udledning fra virksomheder eller landbrug -, kan i hvert fald ikke komme på tale i dette park- og søområde. Folk, der færdes regelmæssigt langs søen, hælder mere til den forklaring, at det lavvandede søareal ikke bliver renset regelmæssigt. Der bliver bl.a. peget på folks tiltagende udsmidning af brødaffald m.m., ligesom man heller ikke syntes, kommunen ryddede ordentligt op efter midsommerens Skt.-Hansbål på søen. I lang tid efter flød der affald og rester fra bålet rundt omkring på vandet.

Kommunen oplyser, at man for nogle år siden fjernede store mængder slam i søbunden, for at sikre et bedre vandmiljø og lidt større dybde. Måske skulle man have gjort det igen?

I Vej- og Parkafdelingen, mener man at en bakterie - måske den også for mennesker farlige botulisme-bakterie - kan være hovedårsagen. Men i forhold til forrige år, har vi jo ikke haft den varmeste sommer, og der er også kommet mere regn, hvilket normalt skulle forhindre det helt store ilt-svind og råddenskab i søbunden.

Foreløbig har både Miljømyndighederne og Dyrenes Beskyttelse været inde i billedet, og besigtiget området. Man valgte derfra, at indfange de sidste to store svaner - “Danmarks nationalfugl” - og flyttede dem andsteds hen.

Vi må nu afvente resultatet af myndighedernes laboratorieundersøgelser, og håber så at kommunen gør en indsats for at genskabe søen og dyrelivet i Hvidovre Nord.

menu
menu