HVORFOR ER PENGENE IKKE KOMMET DE MINDSTE TIL GODE?

HVORFOR ER PENGENE IKKE
KOMMET DE MINDSTE TIL GODE?

ÅBENT BREV til borgmesteren om fordeling af puljemidler til løft i daginstitutioner:

Kære Helle Adelborg!

Jeg er for nylig blevet bekendt med BUPLs opgørelse over, hvordan puljen på 500 mio. kr. til at løfte normeringerne i daginstitutioner i 2020 udmøntes på landsplan.

Opgørelsen findes her: bupl.dk/bupl-mener/minimum/saadan-bruger-kommunerne-500-millioner-til-bedre-normeringer:

”Alle kommuner på nær én har besluttet at udmønte alle midlerne efter puljebetingelserne, så midlerne fører til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne”.

Hvorfor Hvidovre?

Jeg blev mere end overrasket over at erfare, at den ene kommune omtalt i undersøgelsen var Hvidovre.

Hvidovre Kommune har besluttet at udmønte en rammebesparelse fra 2018 således at den reelle tilgang af midler ikke er de 5,4 mil. kr. som var kommunens andel, men 2,2 mio kr.

BUPL vurderer, at dette er i strid med puljens anvendelse og at Hvidovre Kommune derfor skal tilbagebetale, hvad der tilsvarer rammebesparelsen.

Kære Helle Adelborg: – Jeg håber inderligt at dette er en misforståelse. Jeg forstår ikke, hvorfor man vælger at udmønte pengene på en måde, hvor de ikke kommer Hvidovres mindste borgere til gode. Penge, som kunne være brugt til en bedre hverdag med mere tryghed for vores mindste og et bedre arbejdsliv for de mange dygtige ansatte i daginstitutionerne, som hver dag løber alt for stærkt i en presset hverdag.

Jeg ser frem til at høre årsagen til at puljen udmøntes som beskrevet, og din holdning til prioriteringer ift. daginstitutionsområdet i 2021.

Hvis Hvidovre skal være et attraktivt sted for børnefamilier med to fuldtidsindkomster, så kræver det et attraktivt daginstitutionstilbud - og det kræver politiske og økonomiske prioriteter.

Mange hilsner Ellen-Margrethe Dahl Gren, borger i Hvidovre, Projektleder og mor til 2

menu
menu