Hyggeaften med gløgg og banko

Hyggeaften med gløgg og banko

På næste onsdag den 4. december holder Cyklistforbundet en julehyggeaften i klubhuset på Byvej 56, hvor der bydes på gløgg og bankospil fra kl. 19.00 til 21.00.

- Deltagerne skal huske en lille pakke, og 20 kr. til gløgg, oplyser HENNING NIELSEN, der også skal have tilmelding senest på søndag den 1. december på tlf. 24 43 82 91 el. email: Henning.kamholm@gmail.com

menu
menu