I FÆLLESSKAB SIKRES EN GOD PROCES

I FÆLLESSKAB SIKRES EN GOD PROCES

SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET om mødet og det kommende bofællesskab på Parallelvej:

Tusind tak til de kommende naboer til det kommende bofællesskab på Parallelvej

Som politisk udvalg var det meget vigtigt for os, at mødes om vores nye bofællesskab på Parallelvej med naboerne. Det flotte fremmøde og det store engagement vi oplevede, sætter vi stor pris på.

Det er vores opfattelse, at det bedste vi kan gøre, når meninger og holdninger ind i mellem brydes, er at få talt sammen. Det mener vi lykkedes rigtig godt og det skyldes ikke mindst, at de fremmødte var rigtig gode til, at få sat ord på spørgsmål, bekymringer og holdninger.

Vi håber naturligvis, at de svar, overvejelser og holdninger I fik fra os politikere er med til, at få sat bofællesskabet og de perspektiver og holdninger der er bag, i et mere positivt lys. Vi håber også at I fik en oplevelse af, at selvom vi ikke ændrer på, at bofællesskabet skal være der, så er vi meget indstillede på at vise hensyn og tage de forslag til forbedringer, som I gav udtryk for, med i det videre arbejde.

Det var helt tydeligt at vi politikere og i naboer ikke var enige i alt, men alle jer der mødte frem, skal have tusind tak for deltagelsen og for de mange input I kom med. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde, så vi i fællesskab kan sikre en god proces og ikke mindst - en god modtagelse og godt naboskab, når bofællesskabet står færdigt og beboerne flytter ind.

Venlig hilsen

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Charlotte H. Larsen Bente Viola Holm Anders Liltorp Niels Ulsing Charlotte Munch

menu
menu