Igen lidt penge til andelshaverne i vindmøllelauget

Igen lidt penge til
andelshaverne i vindmøllelauget

Generalforsamlingen må udsættes, men gode nyheder fra bestyrelsen

Hvidovre Vindmøllelaug I/S har, som så mange andre, måttet udskyde afholdelsen af den årlige generalforsamling (opr. planlagt til den 16. april) på ubestemt tid på grund af corona-epidemien.

- Det betyder bl.a. at vi ikke har kunnet få generalforsamlingens rettidige godkendelse af årsregnskab for 2019 samt budget for 2020, oplyser formanden Erik Frølund-Thomsen. - Og da det ikke ser ud til at vi bør afholde generalforsamlingen på denne side af 1. september, har bestyrelsen besluttet at gennemføre regnskabsindsendelse til Erhvervsstyrelsen med det foreliggende af bestyrelsen underskrevne regnskab.

Lidt andelspenge

Bestyrelsen vil endvidere gennemføre overførslen af de i årsregnskabet foreslåede 175 kr. pr andel til andelshaverne, således at beløbet forventes at være på andelshavernes konti nogle dage efter 22.april 2020. Denne udbetaling sker, som en art a-conto-betaling i forventning om en senere endelig godkendelse ved den først kommende generalforsamling.

- Bestyrelsen følger udviklingen af coronakrisen nøje bl.a. med henblik på at kunne fastsætte en ny dato for det udskudte generalforsamlingsmøde og behandlingen af den tidligere udsendte dagsorden. En ny dato – efter 1. september 2020 - vil blive meddelt andelshaverne, når der er vished for at mødet kan afholdes uden væsentlig smitterisiko.

Øvrige nyheder

Bestyrelsen oplyser iøvrigt fornyelse af serviceaftalen med SGRE A/S (”Siemens”) er færdigforhandlet og underskrevet af begge parter.

Aftalen, der betegnes 300 W, er indgået for en 10 -årig periode og omfatter i større grad end den tidligere aftale garantier for komponent-udskiftninger mm, således at udgifter til evt. kommende reparationer mm, forventes at blive væsentligt lavere end hidtil. Bestyrelsen anser aftalen for at være til stor fordel for lauget over en tidsperiode, hvor møllen går fra at være i sin ”bedste alder” til at være 20 år gammel.

Forsikringsaftalen er revideret under hensyn til den nye og mere dækkende serviceaftale og en ny og væsentlig billigere aftale er indgået med forsikringsselskabet Codan med ikrafttræden den 1. maj 2020.

- Bestyrelsen har således på trods af corona-foranstaltningerne været aktiv og gennemført de mest nødvendige aktiviteter, og ser frem til igen at kunne holde en mundtlig dialog med andelshaverne om mølledriftens forhold, slutter formand Frølund-Thomsen og næstformand Frank Olsen. m-

Erik Frølund-Thomsen: - Trods coronakrisen, gode nyheder fra møllen.

Erik Frølund-Thomsen: - Trods coronakrisen, gode nyheder fra møllen.

menu
menu