Indkaldelse til ordinær general-forsamling

FODBOLD: Stadionrestauranten lægger lokaler til, når Hvidovre Holding A/S afvikler deres ordinære generalforsamling fredag den 22. juni kl. 16.00 i lokalerne på 1. sal i tribunen på Hvidovre Stadion.

Dagsorden ifølge vedtægterne: er punkt 1. Valg af dirigent. Punkt 2. Aflæggelse af beretning. Punkt 3. Regnskab/årsrapport for 2017. Punkt 4. Valg af bestyrelse. Punkt 5. Valg af revisor. Punkt 6. Forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til at foretage kapitaludvidelser i forbindelse med nytegning af aktier. Punkt 7. Indkomne forslag. Punkt 8. Eventuelt.

Der vil nok være størst interesse omkring punkt 6, hvor bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at foretage kapitaludvidelser i forbindelse med den aktieemission, der er sat i gang.

menu
menu