INGEN KOMMUNAL INTERESSE I AT VEDLIGEHOLDE DE GRØNNE OMRÅDER!

INGEN KOMMUNAL INTERESSE I AT VEDLIGEHOLDE DE GRØNNE OMRÅDER!

Der skal værnes om den rekreative Vestvold, skriver SØREN ØSTERGAARD

Jeg læser i sidste uges Hvidovre Avis, at ikke alle borgere i Hvidovre oplever Hvidovres del af Vestvolden som specielt rekreativ. Trist, for det kunne være et fantastisk område.

Ganske vist er jeg flyttet udenbys, men det betyder ikke at min veneration for Vestvolden i Hvidovre er forsvundet. Derfor føler jeg heller ikke dette læserbrev er utidig indblanding i min gamle kommunes gøren og laden. Vestvolden er jo ikke er en kommunal park, men udgør en del af den nationale kulturarv.

Som nogen måske stadig husker har jeg siden starten af 1980’erne beskæftiget med den militærhistoriske del af den, men også med glæde set den rekreative udnyttelse vokse. Dog har manglende vedligeholdelse gennem årene været et tilbagevendende tema. Antallet af henvendelser til kommunen og skiftende borgmestre gennem årene fra forskellige, bl.a. undertegnede, har været lige så resultatløse som utallige.

Borgere der ikke bor i umiddelbar nærhed bruger også det rekreative område, hvorfor der nu naturligt efterspørges parkeringspladser. Helt naturligt og forventeligt, og vil kommunen promovere Vestvolden som rekrativt område, bør der bl.a. ses på parkeringsmuligheder.

Spørgsmålet om manglende vedligeholdelse af området rejses også. Hvad de færreste nok ved, er at der har eksisteret en anlægs- og plejeplan for Vestvolden ifølge hvilken Hvidovre Kommune har skullet vedligeholde de grønne områder. Der har været fire-årige planer for årene 2011 til 2015 og 2016 til 2020. Planen omfatter ikke de forskellige faste anlæg der tilhører kulturarvstyrelsen. Kommunen har, bortset fra de første par år, aldrig været specielt gode til hverken at følge planen eller at vedligeholde de grønne områder. Der har simpelthen ikke været kommunal interesse for det. Dette betyder så, ligesom i haven, at det kræver en ekstraordinær indsats for at komme i bund.

Jeg besøger stort set aldrig København uden at lægge vejen forbi Vestvolden i Hvidovre. Der ligger en masse minder om dejlige timer med at se på de flotte anlæg, klippe den værste bevoksning i Paradislejren og ikke mindst at afholde mine guidede ture for interesserede og glade gæster.

I dag rummer besøgene dog også en vis bedrøvelse over at se området tilvokset og uindbydende. Jeg håber der vil opstå et ønske fra de borgere der benytter Vestvolden rekreativt om at de grønne områder vedligeholdes og at kommunen dermed øger den rekreative værdi.

Med håbet om igen, sammen med mange andre, at kunne opleve Vestvolden i Hvidovre som det enestående rekreative område jeg ved den kan være.

Med venlig hilsen

Søren Østergaard Nordborgvej 117 6430 Nordborg

Søren Østergaard.

Søren Østergaard.

menu
menu