- Ingen vil betale mere i skat...

- Ingen vil betale mere
i skat...

Mette Gjerskov vil ikke gå ind i enkeltsag, men vil godt overveje at bringe emnet med til drøftelser af generationsforureninger

Der er stor forståelse, men en rigtig løsning har lange udsigter.

Socialdemokratiets miljøordfører Mette Gjerskov anerkender, at den konkrete situation med en gammel jordforurening på en grund på Hvidovre Strandvej er trist. Hun mener imidlertid, at opgaven ligger hos Regionerne og ikke hos Staten - selv om Regionen har meget lange ventetid på at få oprenset enkelte forurenede grunde.

- Det er bestemt ikke en optimal situation, som de her tidligere ejere, og den nuværende ejer, er havnet i, siger Mette Gjerskov.

Hun tilføjer, at hendes opgave som medlem af Folketinget er at gøre noget ved de førnævnte generationsforureninger.

- Der hvor jeg har fokus i forhold til jordforureninger er de store generationsforureninger, og så har vi en opgavefordeling, hvor det er regionerne, der tager sig af den her opgave med de almindelige forureninger. Men jeg kan godt forstå, at det er frustrerende, at vente op til 10 år på at få oprenset sin grund, siger hun.

I den konkrete sag fra Hvidovre Strandvej har Region Hovedstaden optaget grunden i værditabsordningen og det betyder, at den vil blive oprenset. I første omgang var meldingen imidlertid, at det ville tage ca. 10 år. Uanset om en forurenet grund er optaget i værditabsordningen forhindrer det dog ikke grundejeren i at anlægge en civilretlig sag om værditab, som det gør sig gældende i den konkrete sag fra Hvidovre Strandvej.

Går ikke ind i sag

Mette Gjerskov afviser imidlertid at gå ind i den specifikke sag, men lover til gengæld, at hun vil tage emnet om de almindelige jordforureninger med sig, når drøftelser om generationsforureningerne går i gang.

- Det jeg kan gøre i forhold til den konkrete sag - og som medlem af Folketinget går vi ikke ind i enkeltsager - er, at jeg kan tage den med, når vi i Folketinget skal drøfte jordforureninger mere generelt, siger hun.

Men den her enkeltsag kan ende med at være en af rigtig mange sager på landsplan, hvor enkelte borgere står tilbage med en millionregning for noget de er uden skyld i...

- Det jeg kan sige er, at den her slags forureninger, hvor grundejere uforvarende og uden at man kan finde en ansvarlig for forureningen, er med i vores overvejelser. Som folketingsmedlem kan jeg ikke gå ind i en enkeltsag, selv om det er en rigtig trist og sørgelig udvikling, hvor der ikke er nogen vindere. Men den her sag ligger hos Regionerne. Det ændrer dog ikke ved, at det er en problemstilling, som vi skal kigge på, siger hun.

Så hvad vil du gøre?

- Jeg vil ikke stille mig op og tale om den her sag i Hvidovre, men når vi skal tale om jordforureninger, må vi se på, om der er et eller andet vi kan gøre. Om ansvarfordelingen er rigtig, siger hun.

Vil vi betale mere i skat?

Så du mener ikke, at det er Staten, derskal tage sig af den her slags almindelige forureninger?

- Sådan vil det ofte være, at man beder Staten om at løse problemet. Men løsningen er at finde en vej, der hvor ansvaret ligger - hos Regionerne. Ligesom vi samarbejder med regionerne om generationsforureningerne, siger Mette Gjerskov.

Den Socialdemokratiske miljøordfører tilføjer, at det vil koste os alle penge, hvis Staten skal løse opgaven.

- Hvis Staten skal klare den her opgave, vil det betyde, at vi alle skal betale mere i skat, og det er der ikke nogen, der har lyst til, siger hun.

Måske lige bort set fra de enkelte borgere, som dem her i Hvidovre, og de mange tusinde på landsplan, der kan havne i samme uforskyldte situation?

- Ja, det oplever vi med mange problemstillinger, siger Mette Gjerskov.

I følge Mette Gjerskov er Folketingets drøftelser af jordforureninger endnu ikke skemalagt. Hun kan heller ikke sige noget om, om drøftelserne vil blive bredt ud til også at omhandle almindelige jordforureninger, som den på Hvidovre Strandvej.

Læs om jordforureningssagen på Hvidovre Strandvej på side 2.

key

menu
menu