Inhabilitet årsag til at retssag må gå om

Inhabilitet årsag til at retssag må gå om

Sagen om værditab pga. jordforurening på Hvidovre Strandvej 59 var tæt på at blive afsluttet, da en af dommerne pludselig kom i tanke om noget

Der var i bogstaveligste forstand tale om at være 10 minutter fra målstregen og en endelig afklaring, da sagen om jordforurening og værditab på ejendommen Hvidovre Strandvej 59 i sidste uge gik ind i den afsluttende behandling i Østre Landsret.

Tre ud af fire advokater havde procederet, da de tre dommere pludselig trak stikket og bad om en pause. Da de vendte tilbage meddelte de - med beklagelse - at den ene af dommerne havde vist sig at være inhabil.

Den inhabile dommer, Alex Puggaard, var nemlig en del af procesbevillingsnævnet, og i den egenskab havde han bevilget fri proces i en mindre del af sagen til en af de involverede parter. Alex Puggaard kom imidlertid først i tanke om sit dermed forudgående kendskab til sagen, da Flemming Hansens advokat gjorde opmærksom på, at der var bevilget delvis fri proces for hans klient.

- Jeg havde ingen erindring om, at jeg havde behandlet den ansøgning, det beklager jeg meget, men jeg er dermed inhabil, sagde Alex Puggaard og rejste sig fra sin plads og forlod retssal 1 i Østre Landsret.

Som tidligere beskrevet i Hvidovre Avis er Flemming Hansen i Frederiksberg Ret blevet dømt til at betale den nuværende ejer af hus og grund et værditab på 600.000kr., fordi grunden viste sig at være forurenet. Forureningen er vurderet til at stamme fra langt før både Flemming Hansen og tidligere ejeres tid, og alle parter i sagen er således uden skyld i forureningen.

Grunden er undervejs i forløbet blevet oprenset af Region Hovedstaden og betragtes således ikke længere forurenet i en grad, så man ikke kan bruge og færdes på jorden.

Årets julegave

For de mange involverede parter i sagen: De nuværende ejere af grunden, Daniel Agger, Flemming Hansen og hans daværende medejer af huset Marianne Gyldholm samt ejerne før dem er en afklaring af sagen nu blevet betydeligt udskudt.

- Efter 5 års uvished. Efter 2,5 år med en uforståelig dom på endnu mere uforståelige præmisser. Efter 2,5 år med en regning på 1,2 millioner. Efter 2,5 år med yderligere 100.000-vis af sagsomkostninger på toppen af de 1,2 millioner, så vi undrer os. Eller...., nej vi undres ikke mere efter 5 år i "Danmarks retssystem", siger Flemming Hansen.

Sidenhen har Flemming Hansen modtaget besked fra Østre Landsret om, at sagen nu er omberammet til slutningen af december 2021.

- Årets julegave, udtrykker Flemming Hansen det sarkastisk.key

menu
menu