Integrationsrådet vil gerne høres

Integrationsrådet vil gerne høres

Med ny forretningsorden håber Integrationsrådet at bidrage med mere viden til politikerne og fremme integration i Hvidovre

Hvis integrationsrådet høres, vil det også blive taget mere seriøst af kommunalbestyrelsen.

Det mener medlemmerne af Integrationsrådet, der derfor nu har bedt om at få opdateret rådets forretningsorden med blandt andet den forandring, at rådet fremadrettet skal være høringsberettiget.

- Integrationsrådet ønsker at blive høringsberettiget i sager, hvor den kommunale integrationsindsats spiller en rolle. Det er vigtigt at have et integrationsråd, som er høringsberettiget, da det vil skabe et samlet overblik over integrationsindsatsen i Hvidovre Kommune, og derved kan rådet bidrage med viden til fagudvalgene i konkrete politiske sager, lyder det blandt andet fra Integrationsrådet, da deres anmodning blev behandlet i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Udvalgets medlemmer, med undtagelse af DF, valgte at følge anmodningen om, at rådet skal være høringsberettiget.

Mangler viden

Fra Integrationsrådet lyder det endvidere, at rådet ikke ved, hvilke politisk behandlede emner, der har integrationsmæssig relevans, hvis rådet ikke inddrages i konkrete sager i de politiske fagudvalg.

- Udfordringen ligger i, at rådet ikke får den nødvendelige viden om integrationsrelaterede sager fra fagudvalgene, hvilket medfører, at det gør det svært for rådet at udtale sig. Hvis rådet udtaler sig uden at være høringsberettiget, vil rådet ikke automatisk få tilbagemeldinger fra fagudvalgene, skriver Integrationsrådet om deres ønske.

Ydermere mener rådet, at det med høringsberettigelse kan øge integration i kommunen.

- Et høringsberettiget integrationsråd, vil medføre et mere stabilt og engageret råd, da medlemmerne vil føle, at deres indsats i rådet bliver taget seriøst af kommunalbestyrelsen. Det vil også fremme muligheden for, at rådet kan udarbejde og påvirke tiltag, som vil fremme integrationen i Hvidovre Kommune, skriver Integrationsrådet.

key

menu
menu