Interesserede skal inddrages i nyt bofællesskab

Interesserede skal inddrages i nyt bofællesskab

Inspirationstur, styregruppe og borgermøde.

Det er noget af det, der bliver tilbudt interesserede - inden et nyt bofællesskab på Parallelvej ser dagens lys.

Foreløbig er der udpeget en styregruppe, bestående af Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets formand, Charlotte H. Larsen, menigt medlem af udvalget Anders Liltorp og formand for Handicaprådet Grethe Conrad Jørgensen samt medlemmer af Hvidovre Kommunes administration. Dertil er der planlagt en såkaldt inspirationstur den 29. august, hvor styregruppen skal ud og se på mulige løsninger for et bofællesskab. Inspirationsturen kommer til at foregå den 29. august. Datoen for borgermødet er ikke endeligt fastlagt.

key

menu
menu