Invester i velfærd, familieliv og klimaet

Invester i velfærd, familieliv og klimaet

Vi lever i et velfærdssamfund, men velfærden skranter alvorligt, selvom statskassen er blevet rigere. En pædagog kan stå med over 20 børn, fordi vedkommende mangler kollegaer på arbejdet.

Det samme gør sygeplejerskerne og sosu -assistenterne, hvilket har den konsekvens, at over halvdelen af institutionslederne vurderer, at børnene ikke får omsorg nok, at ni ud af 10 sygeplejersker mener, at patientsikkerheden er i fare og at sosu-assistenten kan stå alene med op til 42 ældre på en nattevagt på plejehjemmet. Hvis udviklingen ikke skal fortsætte i samme retning, må man altså investere i velfærden. Vi skal også investere i sundhed, sørge for, at færre dør af hjertestop bl.a. ved at opsætte flere hjertestartere.

Mange danskere føler sig pressede. Derfor skal det være muligt, at få et favorabelt SU-lignende statsligt lån, som kan dække en lønnedgang fra 37 til 30 timer, når man har små børn. Ligeledes skal der være mulighed for en ekstra barnets sygedag, hvis barnet ikke er rask efter de første dage. På klimaområdet skal der sættes ind flere steder. Vi kan bl.a. sætte afgifter på klimabelastende produkter og lave en mærkning, der gør det nemt for forbrugeren at handle klimavenligt. Vi bør også arbejde for, at vi udsættes for færre skadelige stoffer, bl.a. ved at få varedeklarationer på produkter med skadelige stoffer, ellers har vi ikke nogen reel chance for at undgå dem.

Derudover mener jeg, at vi skal udvide appen Kemiluppen til, udover at kunne scanne plejeprodukter, til også at kunne vise, hvornår fødevarer indeholder skadelig kemi. Så der er stadig meget at kæmpe for.

Ina Strøjer-Schmidt,

folketingskandidat for SF i Københavns Omegns Storkreds

menu
menu