Ja tak til overdækning

Ja tak til overdækning

Beboere og politikere stod sammen for at bekæmpe støj i Hvidovre Syd. Se denne uges store videoreportage fra borgermødet på vores hjemmeside på hvidovreavis.dk

Sjældent i Hvidovres historie har der været så stor interesse for et borgermøde, som det der blev holdt i Teatersalen i Frihedens Idrætscenter torsdag aften. Mange gik forgæves. Det var endda Staten som stod bag arrangementet. For beboerne drejede det sig om den tiltagende motorvejsstøj i Hvidovre Syd, og dermed forringelse af livskvalitet, helbred og deres boligers værdi.

For afdelingsleder Karsten Kirk og hans folk fra Vejdirektoratet drejede det sig om en lovpligtig orientering om en forundersøgelse og om at give Hvidovreborgerne mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag til undersøgelsen. Ikke andet!

Fakta om E20 Amagermotorvejen

I ”Infrastrukturplan 2035” har Folketinget besluttet at E20 Amagermotorvejen skal udbygges og at anlægsarbejdet forventes igangsat i 2024. I dag kører der 120.000-130.000 køretøjer på vejen dagligt. I 2030 regner Vejdirektoratet med at antallet stiger til 140.000-150.000. Ud over at gøre E20 motorvejen til en af landets største, med 10 baner, så er ideen at adskille den gennemkørende trafik mod lufthavnen fra dem der skal af i Hvidovre og til Avedøre Holme. Det skal ske med tilføjelse af to parallelle spor som fordelingsveje. Trafikbelastning i forbindelse med at der evt. skal anlægges 9 nye øer er en anden problemstilling, som Hvidovre Kommune ikke har kunnet bidrage med så mange oplysninger om til forundersøgelsen.

Tilslutningsanlæg

Der er i forslaget skitseret et tilslutningsanlæg i form af en sløjfe ud i Hvidovres fredede strandeng, som i dag har stor rekreativ værdi og flere sjældne dyrearter. Derfra skal de køretøjerne op i luften på en ny bro hen over den 63 meter brede motorvej til Avedøre Holme.

CO2-aftryk ved byggeriet, sundhedsbelastning, konsekvenser for biodiversitet vil blive grundigt beskrevet i miljøkonsekvensvurderingen bedyrede Niels Feyer, som er Vejdirektoratets projektleder på sagen. Den helt store flaskehals i fremtiden, mente den lokale støjgruppe ”Stop støjforureningen i Hvidovre Syd”, ville være Kalvebod-broerne som allerede i dag leverer ”suset fra Kalveboderne”, som betyder støjplager i store dele af Hvidovre Syd.

Gruppen ”Stop støjforureningen i Hvidovre Syd” fortalte desuden at der ikke findes gode eksempler på støjdæmpning af broer. Nu er det tid til at grave broen ned og få en tunnel i stedet, mente de.

Støjskærme giver ingen effekt? Kan vi dog ikke tænke ud af boksen? Det hjælper jo ikke noget at vi alle sammen bliver syge. Er der tænkt på hvordan der koordineres med kollektiv trafik? Hvor er den helhedsorienterede løsning? Kan motorvejsbroen kombinerres med stormflodssikringen? Er de ni fordømte øer der ude tænkt ind i det her projekt. Hvorfor flytter man ikke industrien væk fra København og vender trafikken om? Kan partierne stå sammen og kæmpe borgernes sag ind mod Christiansborg? Hvad med støjen under selve byggeriet. I bygger vel om natten, og ikke mens vi er på arbejde? Var blot nogle af de mange holdninger og spørgsmål fra salen, embedsmændene kunne tage med tilbage til vejdirektoratet.

Støjskærme eller overdækning?

– Bliver det støjskærne eller overdækning? Er der tænkt på solceller på en overdækning, spurgte Anders Sørensen fra Dryadevej, og han fortsatte:

– Jeg mener, at vi med en kommende motorvejsudvidelse står over for en kæmpe udfordring i Hvidovre mht. støj, men også en kæmpe mulighed. Udvidelsesplanerne har skabt et fokus på støjgener, og konsekvenser af støj, som vi med alt sandsynlighed ikke ville have haft, det skal vi udnytte.

– I min optik handler det om at vi skal have skubbet vejdirektoratets fokus på støjskærme, som har ingen eller ringe effekt ift. støjdæmpning, over og snakke om en total overdækning af motorvejen. Det sker ved at vi italesætter de mange negative konsekvenser om miljø, natur og sundhed, som skal tages i betragtning, men også at vi er med til at nuancere hvad og hvordan en overdækning kan se ud og finansieres. Her kommer solceller ind i billedet.

– Vi har i Danmark og EU et fokus lige nu på grøn omstilling og fokus på at investere i vedvarende energi og gøre os uafhængige af russisk fossil energi. Det vil være oplagt at tænke ind i projektet, fordi det samtidig er en mulighed for at finansiere en stor del af en overdækning, sagde Anders Sørensen.

eg.

Udvidelse af Amagermotorvejen

Udvidelse af Amagermotorvejen

Karsten Kirk fra Vejdirektoratet.

Karsten Kirk fra Vejdirektoratet.


menu
menu