JAVIST BLIVER DET DYRT!

JAVIST BLIVER DET DYRT!

Svar fra STEEN ØRSKOV, fmd. Teknik-/miljøudvalget: – Frank Løber i zikzak-kurs!

Frank Løber stillede i Hvidovre Avis den 24. juni en række spørgsmål omkring affaldshåndtering, som han fandt var i zikzak-kurs. Først må vi nok have Frank ud af sin egen zikzak-kurs, så lad os starte med at slå fast, at forbrændingsanlægget med skibakken er Amager Ressource Center (tidl. Amagerforbrændingen) og ikke Amagerværket (tidl. Vattenfall, hvor det er HOFOR, der ejer anlægget – og at Hvidovre Kommune ikke har noget at gøre med forbrændingsanlægget der….det er Kbh.s anliggende!

Han bemærker, at kommunen – efter at have fundet det bedst at udlicitere affaldsindsamlingen i nogle år – valgte selv at klare opgaven i kommunen, da der var penge i det. Lad mig slå fast, at jeg ikke selv stemte for at hjemtage opgaven. Men ligesom en lang række andre kommuner, som havde opgaven i udbud, konstaterede man, at prisen ifm. udbud steg meget voldsomt. Derfor valgte man selv at gøre det.

Ekstrabevilling i millionklassen

Personligt synes jeg, at man glemte flere elementer, når man skulle vurdere prisen. Markedet havde været præget af nogle år med priskrig, så vores seneste pris var uden tvivl et bud, som var et decideret underbud. Derefter var der kun et par firmaer, som havde overlevet – og de var nu kommet på udenlandske hænder. Så prisstigningen skal ses i forhold til alm. pris- og lønudvikling, at seneste bud kom i en priskrig på markedet og at kommunen stillede markant skrappere krav til miljø og arbejdsmiljø, hvilket ville kræve nye investeringer i mange dyre lastbiler. Så er det jo ikke helt så mærkeligt, at prisen stiger markant. Samtidig er jeg ikke så skråsikker på, at kommunens beregning på selv at klare opgaven var så fantastisk, som man sagde. I hvert fald måtte der hurtigt en ekstrabevilling i millionklassen til, fordi lastbilerne var dyrene, end man forudså.

Frank Løber roder derefter rundt i en masse om det affald, som de 5 ejerkommuner i ARC leverer til ARC. Det er meget nemt. København leverer en del til Vestforbrænding, som de også er medejer af, men størstedelen ryger til ARC. Fra de øvrige kommuner skal affaldet køres til ARC. Det er rigtigt, at affaldsmængderne er faldet pga. øget genanvendelse, og det er rigtigt, at der er mulighed for import af affald for at ”fylde ovnene og sikre økonomien”. At forklare fornuften i dette kan vi bruge en hel aften på (og ja – nogle er uenige), men der er en regel om, at 80 % af omsætningen i ARC skal ske ved lokale aktiviteter. Der er også nogle politiske aftaler mellem ejerkommunerne, som ikke bare åbner på vid gab for import. Det, som Frank nok roder ind i det, er, at når man vælger i København og Tårnby at overdrage affaldsindsamlingen til ARC, så øger det den lokale aktivitet/omsætning markant….og giver nye muligheder for at forbedre økonomien fx ved at brænde importeret affald.

Fremtiden – og affaldet?

Endelig omtaler Frank Løber øget sortering og dermed yderligere begrænsning af affald til forbrænding – samt at man i Folketinget netop har indgået en ny aftale på det område, som også vedrører ARC. Til det er blot at sige, at vi endnu ikke ved, hvad aftalen præcis indeholder – og hvordan den vil påvirke ARC. Men det er rigtigt, at der er lagt op til, at flere udtjente forbrændingsanlæg i Danmark bør nedlægges. Lad os slå fast, at ”skibakken og ARC” med sikkerhed er det anlæg i Danmark, som SIDST er udtjent. Så vi er nok snarere på vej i den retning, som nogle af os i bestyrelsen i ARC forudså, da vi valgte at opføre et anlæg af denne størrelse. Netop at en række anlæg skal udgå, og der vil ske ændringer i forhold til at håndtere affald indenfor Danmarks grænser, hvilket jeg helt klart forventer vil ende med, at de tilbageværende anlæg vil få mere affald fra andre områder i Danmark.

Jeg forstår godt, at hr. Løber gerne vil vide mere om, hvad det kommer til at koste ham i fremtiden.

Det kan jeg ikke svare på, men når man i Danmark vælger at være med i front, når det gælder klima- og miljø, så har man også valgt, at det bliver dyrt for danskerne og for virksomhederne. Jeg synes, at det er rigtigt at være på et niveau, hvor vi kan være stolte af os selv sammenlignet med de fleste andre lande. Men ind imellem synes jeg, der går lidt populisme og naivitet i tingene, for klima- og miljø kan ikke bare håndteres i lille Danmark eller fru Hansen skraldespand. Faktisk havde det givet mere mening at bruge samme antal milliarder for at løfte den dagsorden andre steder, hvor problemerne er voldsomt meget større. Det ville betyde meget mere for vor klode, end hvad lille Danmark kan levere selv.

Venlig hilsen – Steen Ørskov

Formand for Teknik- miljøudvalget

Næstformand i ARC’s bestyrelse

menu
menu