- Jeg får travlt - meget travlt....

- Jeg får travlt - meget travlt....

Konservative på Vestegnen går sammen om Merete Scheelsbeck

Sidste lørdag afholdt Det Konservative Folkeparti opstillingsmøder i tre opstillingskredse på Vestegnen. Medlemmerne i Brøndbykredsen, Hvidovrekredsen og Taastrupkredsen har alle peget på folketingsmedlem Merete Scheelsbeck som deres nye folketingskandidat. Hun overtager dermed kredsene efter afdøde Ole Stephensen.

Som forventet blev det Merete Scheelsbeck, der allerede i dag sidder i Folketinget, der skal løfte arven som kandidat efter Ole Stephensen.

- Det er meget naturligt at skulle overtage kredsene fra Ole, da det jo er mine tidligere kredse. Så jeg kender kommunerne, men selvfølgelig er det da på en ærgerlig baggrund, at jeg nu springer til og skal kæmpe for et konservativt mandat fra Vestegnen i Folketinget efter valget. Jeg synes virkelig, at det er vigtigt, at der også er nogen der taler Vestegnens sag på Christiansborg. Vi har udfordringer, men bestemt også mange muligheder, og med en befolkningstilvækst på omkring ti procent i de vestegnske kommuner i løbet af de kommende ti år, så skal vi have fundet de rigtige løsninger nu, udtaler Merete Scheelsbeck.

I valgkampen vil Merete især have fokus på de trafikale udfordringer, som der mangler løsninger for på Vestegnen. Det drejer sig primært om trængselsproblemer, som koster alt for mange kø-timer på motorvejene, og den alt for høje trafikstøj, som har store konsekvenser for både har sundheden og livskvaliteten for mange borgere hverdagen. Derudover er klimaet og sundheden højt på den konservative kandidats dagsorden.

Travle valgforberedelser forude

Merete Scheelsbeck har ikke meget forberedelsestid som ny kandidat, da folketingsvalget skal afholdes i løbet af foråret, men hun er fortrøstningsfuld og opsat på at kæmpe for sin chance:

- Jeg får travlt. Meget travlt. Valget kan komme når som helst, og det er jo ikke sådan at materialer og strategier kan genbruges fra Oles kampagne. Så det bliver en travl tid, men det er heldigvis nogle stærke foreninger, som er i kredsene, og med dem i ryggen skal jeg nok få en fantastisk valgkampagne på benene, understreger den nye kandidat.

Merete Scheelsbeck er født og opvokset på vestegnen, og er meget optaget af at området bliver bedre repræsenteret på Christiansborg. Hun bor i Taastrup sammen med sin mand Anders der arbejder som politibetjen. Merete har siddet i folketinget siden Rasmus Jarlov i forsommeren 2018 blev Erhvervsminister, og har følgende ordførerskaber: Uddannelse- og forskning, Kultur, EU, Ligestilling, Udvikling, Grønland og Færøerne. Hun har desuden siddet i byrådet i Høje-Taastrup Kommune siden januar 2016.

menu
menu