JEG HAVDE HÅBET, MAN VILLE BESINDE SIG TIL HVIDOVRES BEDSTE...

JEG HAVDE HÅBET, MAN VILLE BESINDE SIG TIL HVIDOVRES BEDSTE...

På det seneste kommunalbestyrelsesmøde traf beslutningen om Risbjerggårds endeligt, nedrivning og kulturprojektet med Teater Vestvolden. Undertegnede fra "Risbjerggård Venner" havde håbet at den offentlige høring om lokalplanforslag 236: “Risbjerggård og Hvidovre Bymidte”, og de mange protester fra det lokale foreningsliv havde fået kommunalbestyrelsen til at besinde sig - til Hvidovres bedste. Jeg forsøgte - med dette indlæg i den åbne spørgetid - at få byrådet til at nyvurdere sagen:

Kulturarv trådt under fode

På baggrund af faktuelt urigtige og mangelfulde oplysninger om Risbjerggårds kulturarvsmæssige bevaringsværdi, har kommunalbestyrelsen tilladt at Risbjerggård-Salen kan nedrives. (jf. høringssvar fra Forstadsmuseet og Lokalhistorisk Selskab).

Foreningerne “kørt over” - og en reel behovsanalyse er nødvendig.

Ligeledes på grund af mangelfulde oplysninger om pladsbehovet for de eksisterende brugere og foreninger vil der retfærdigvis være behov for en egentlig behovsanalyse og genovervejelse af salens fremtid, da salen har været det centrale omdrejningspunkt for Hvidovres særlige kultur og identitet, sådan som flere generationers foreningsdannelse har været udtryk for (jf. høringssvar og foreningsprotester mod det tendentiøse byggeprogram, som uretmæssigt kom til at afgøre arkitektkonkurrencen).

Elementær metodefejl

Metoden med at tegne/ bygge et hus til folket og så spørge folk bag efter er ikke Hvidovre Kommunes skatteborgere værdig. Det kræver i det mindste en undskyldning.

Tilretning af vinderprojektet - mens tid er!

Derfor har vi undersøgt mulighederne for at tilrette vinderprojektet fra Vandkunsten, så både det kulturarvsmæssige og det borger- og foreningsdemokratiske underskud kan rettes op til fordel for en langsigtet løsning for hele Hvidovres bymidte. Tidsmæssigt kan det nås endnu.

Vi har haft indledende forhandlinger med Realdania om et økonomisk tilskud, som gør det muligt at redde salen. Realdania vil gerne se på en ansøgning, hvis Hvidovre Kommune står som medunderskriver. Tegnestuen Primus Arkitekter har tilkendegivet at de gerne indgår i et samarbejde med vinderprojektet fra Vandkunsten Arkitekter, hvis kommunen ønsker dette og hvis en bevilling fra Realdania kan medvirke til at den samlede projektøkonomi ikke forøges. Vi ved at Vandkunsten, i andre sammenhænge, har været prisvindende repræsentanter for den verdenskendte metode der går ud på at bygge fremtidens by med udgangspunkt i lokalhistoriske spor og bygningsarv. Men det gør de kun hvis de udtrykkeligt bliver bedt om det af bygherren.

Alle forudsætninger er hermed til stede for at søge en bedre løsning - hvis kommunen vil.

Forstadskommunen Hvidovres kulturelle dannelse: Frihedskroens sal og Risbjerggård-Salen har siden 1930’erne været vidne til al det sociale liv, fester og foreningsdannelse som blev rygraden i forstadskommunen Hvidovres kulturelle dannelse de sidste 90 år.

Ifølge Helhedsplanen for “Kandidatliste Hvidovre Bymidte” er det netop denne Hvidovre-identitet - Hvidovres DNA - som ifølge kommunalbestyrelsen, skal danne udgangspunkt for byomdannelsen til en fremtidig bymidte.

Derfor har vi anmodet Hvidovre Kommunalbestyrelse om at holde ord, og om at indgå i den omtalte behovsundersøgelse og ansøgning til Realdania.

Med venlig hilsen

Erling Groth

menu
menu