Jernholmen får malet cykelsti

Jernholmen får malet cykelsti

Påkørsler af cyklister og generelt farlige situationer for cyklister på Avedøre Holme er årsagen til, at virksomheder og grundejerforeningen har anmodet Hvidovre Kommune om at forbedre cyklistforholdene på Avedøre Holme - især Jernholmen.

Det medførte i sidste uge, at et flertal i Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at der på Jernholmen skal males en cykelsti på 1,6 meter i hver vejbane.

- Afmærkningen sker alene med hvide striber kørebaneafmærkning med midtlinjeafmærkning mellem de to kørespor på kørebanen. Eksisterende kørebaneafmærkning (parkeringsbaner, spærreflader m.v.) fjernes.

Der vil også være behov for at skilte med standsningsforbud langs hele Jernholmen, hvorved der nedlægges cirka 15-16 lastbilparkeringspladser, lød det i sagsfremstillingen.

Det kommer til at koste ca. 350.000 kr. at male cykelstier, fjerne køreafmærkninger og etablere nye samt at sætte skilte op.key

menu
menu