Kirkecafé

Kirkecafé

På næste tirsdag den 18. februar kl. 14 er der igen Kirkecafé i Strandmarkskirken. Menighedskredsen byder velkommen til en hyggelig kirkecafe ved Morten Nyboe Jakobsen, hvor man skal høre om fastelavn og kyndelmisse.

Kaffe og fastelavnsboller koster 15 kr. Kirkebil kan bestilles på Kirkekontoret på tlf. 36782006 inden kl. 12.

menu
menu