KIRKEGÅRDENE SOM LEGEPLADS

KIRKEGÅRDENE
SOM LEGEPLADS

"Kirkegården skal være for de levende!". Sådan lød en udtalelse fornylig vedrørende de to kirkegårde i Hvidovre, og flere har i den anledning haft spørgsmål omkring de seneste års udvikling, hvor roen og gravfreden er afløst af alskens gøremål på kirkegårdene som f.eks. parkudflugtsture, legeplads, solbadesteder og endog grillpladser. Det seneste eksempel her fra Hvidovre var et kondiløb for skoleelever.

Selvfølgelig kan de fleste acceptere at nogen finder det vederkvægende og berigende at gå en tur rundt på vore velpassede kirkegårde, uanset om man har et helt personligt besøgsærinde. Men som en læser skrev forleden, må trangen til sådanne udflugter også ske i respekt for de besøgende, der ønsker "at finde ro og fordybelse til at sende deres kære afdøde nogle tanker, og mindes livet de havde sammen".

Mere "levende" skal kirkegården altså heller ikke være.

I samme forbindelse har man bemærket, at flere familier har fundet på, at bruge kirkegården som en legeplads, hvor de lader deres små børn tumle rundt på grave og gangarealer. Det afstedkom for nogen tid siden et tragisk dødsfald, hvor et lille barn der legede gemmeleg, fik væltet en gravsten ned over sig. Frygteligt for familien, men også en påmindelse om at holde et vågent øje med børnene - også på en kirkegård.

Næsten efter sædvane har myndighederne, i dette tilfælde Kirkeministeriet og Arbejdstilsynet, overreageret, - og udsendt et forbud. Man kræver nu gravstenene på alle landets kirkegårde lagt ned eller dobbeltsikret med jernrør, - en helt urimelig tillægsudgift til gravstedsejerne.

Det svarer næsten til at man kunne kræve at alle lastbilchauffører skal ud af deres vogn inden et højresving, for at sikre sig at der ikke kommer hurtigtkørende, delvis motoriserede cyklister eller løbehjulsartister på cykelstien. Men det bliver måske det næste i vort forbudsglade Danmark?

menu
menu