Klar med ny erhvervs- og vækststrategi

Klar med ny erhvervs- og vækststrategi

En ny erhvervs- og vækststrategi skal være med til at udvikle de i forvejen gode rammer for erhvervslivet i Hvidovre Kommune. Strategien har især fokus på udvikling af erhvervsområder, rekruttering af arbejdskraft og en styrket erhvervsservice. Erhvervslivet har selv været med til at bidrage til strategien, som løber fra 2020 til 2023

Erhvervslivet i Hvidovre kan se frem til en ny erhvervs- og vækststrategi, som skal være med til at sikre, at virksomhederne i kommunen fortsat har de bedst mulige rammer for deres drift og udvikling.

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre har netop vedtaget den nye strategi, som træder i kraft fra årsskiftet og løber frem til 2023.

Grøn omstilling og digitalisering er to vigtige del af strategien, som der er fokus på i forhold til de rammer og muligheder Hvidovre Kommune understøtter virksomhederne med. Som noget nyt er FN’s 17 verdensmål for et bæredygtigt samfund også tænkt ind i de forskellige temaer i strategien. Erhvervs- og Vækststrategien er blevet til efter engagerede bidrag fra Erhvervskontaktudvalget og Hvidovre Erhvervsklub.

- Det har været vigtigt for os at få inputs fra erhvervslivet. Vi samarbejder jo med virksomhederne om mange ting, og de mange bidrag er et udtryk for, at vi i Hvidovre har en rigtig god dialog med virksomhederne. Det er også positivt, at grøn omstilling har fået en fremtrædende plads i vores nye erhvervs- og vækststrategi. Virksomhederne spiller en aktiv rolle i forhold til at mindske forurening og skabe mere bæredygtighed, og jeg ved, at mange af vores lokale virksomheder har stor opmærksomhed på den grønne dagsorden, så det er vigtigt, at vi i kommunen kan hjælpe og støtte dem på dette felt, siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg.

Temaerne i Erhvervs- og Vækststrategien er “Fremtidens erhvervsområder”, “Arbejdskraft til vækst” og “Professionel lokal erhvervsservice”. Med strategien er der lagt op til, at det nuværende Avedøre Holme udvikles med en ny lokalplan. Rekruttering af arbejdskraft er der også opmærksomhed på i strategien, ligesom der er fokus på at styrke den lokale erhvervsservice til virksomhederne.

Kunst og kultur har også fået en plads i Erhvervs- og Vækststrategien, og her skal det undersøges, hvordan erhvervsliv og kulturlivet kan få glæde af hinanden.

- Kunst og kultur skaber positiv opmærksomhed om vores kommune, og vi skal i løbet af de kommende år undersøge, hvordan kunsten kan give en afledt værditilvækst til vores lokale erhvervsliv, siger Helle Adelborg.

Den nye Erhvervs- og Vækststrategi kan ses i sin fulde længde på hvidovre.dk/erhverv.

menu
menu