Knap hver tredje er utilfreds med skolemad

Knap hver tredje er utilfreds med skolemad

Eleverne tilkendegiver blandt andet at kvaliteten er for dårlig

Skolemaden er det mindst populære i Hvidovres skoler.

Det viser den seneste forældretilfredshedsundersøgelse i Hvidovre Kommune.

- Forældretilfredshedsundersøgelsen 2018 viser, at 28 % af forældrene er meget utilfredse eller utilfredse med ordningen. Punktet er således det emne i forældretilfredshedsundersøgelsen, som forældrene er mest utilfredse med, lyder det fra Hvidovre Kommunes administration til det politiske udvalg Børne- og Uddannelsesudvalget (BUU).

Forældrenes evaluering af skolemadordningen er oppe til politisk debat, fordi BUU skal tage stilling til, om skolemadordningen skal fortsætte, eller om der skal igangsættes et nyt udbud. Det er imidlertid ikke bare forældrene, der er moderat tilfredse med skolemadordningen. Også fra elevrådene lyder det, at skolemaden ikke er videre populær.

- I en evaluering foretaget i kommunens elevråd fremgår det, at “ordningen ikke bruges af særligt mange, og at maden ofte er kold og ikke særlig godt opbevaret”, står der i den sagsfremstilling, som politikerne skal tage stilling til.

Eleverne tilkendegiver desuden, at mange “ikke har hørt om ordningen”, og at “kvaliteten er for dårlig og forkert opbevaret”.

Skolemadordningen i Hvidovre Kommune trådte i kraft 1. april 2016. Kun Dansborgskolens skolebestyrelse har besluttet, at skolen ikke skal benytte ordningen.

Politisk skal der nu tages stilling til, om den nuværende ordning skal fortsætte eller om der skal igangsættes et nyt udbud, så skolerne kan få en anden leverandør.

menu
menu