Kør storskrald tilbage i haven!

Kør storskrald tilbage i haven!

Affaldsafhentning på nedsat blus skyldes, at der skal være personale til at varetage opgaven, hvis mange bliver sygemeldt

Storskrald, haveaffald og pap, metal og plastik må vente hjemme hos borgerne indtil affaldsafhentningen igen kan køre på fuldt blus.

Hvorfor kører affaldsafhentningen på nødblus?

- Hvidovre Kommunes kriseberedskab har besluttet, at kommunen kører med nødberedskab også på affaldsområdet. Det gør vi for at beskytte vores ansatte mod smitte med coronavirus og for at sikre, at vi også på længere sigt, og hvis et større antal medarbejdere fx bliver syge, kan fortsætte afhentning af husholdnings- og madaffaldet. Det vil være en stor hjælp for nødberedskabet, at beholdere med madaffald køres ud i indkørsel fra boliger på villaveje, hvor beboere har mulighed for dette, lyder det fra Hvidovre Kommune.

Hvad er årsagen til, at pap, metal og plastik ikke blive hentet?

- Som nævnt før er årsagen, at Hvidovre Kommune kører på nødberedskab, og at det er besluttet, at der alene hentes husholdnings- og madaffald.

Hvad skal borgere gøre med deres storskrald, som i stort omfang allerede står klar til afhentning på gader og veje?

- De skal stille det tilbage på deres egen matrikel og afvente, at vi igen åbner genbrugspladsen og/eller henter storskrald. Vi opfordrer i øvrigt borgerne til at tilmelde sig SMS, så de kan få en melding om, hvornår kommunen sætter gang i afhentning af storskrald igen, svarer Hvidovre Kommune i et skriftligt svar på Hvidovre Avis' spørgsmål.key

menu
menu