Kommunalbestyrelsen holder møde onsdag morgen kl. 7

Kommunalbestyrelsen holder møde onsdag morgen kl. 7

Eneste punkt på dagsordenen er at vinderen af arkitektkonkurrencen om Bymidten skal ”godkendes”

Tidligt i morgen - onsdag den 6. juni - er der møde i kommunalbestyrelsen.

Kl. 7.00 mødes kommunalbestyrelsen til et ekstraordinært - og lukket - møde, hvor der kun skal behandles et enkelt punkt med følgende korte beskrivelse og ordlyd: Kulturgården - vinder af arkitektkonkurrencen, lukket sag.

Af referatet fra sidste uges ordinære møde fremgår det ganske kort, at “borgmesteren foreslog, at der afholdes ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 6. juni kl. 7, hvor sagen på tillægsdagsorden behandles”.

Og det har da bestemt også sin rigtighed. Når man hører lydoptagelserne fra mødet, afslutter Helle Adelborg nemlig en over halv lang times debat om hvorvidt kommunalbestyrelsen skulle behandle sagen om arkitektkonkurrencen, med forslaget om et ekstraordinært møde.

Men havde det ikke været for Hvidovrelistens Kristina Young og Arne Bech var punktet blevet behandlet i sidste uge. Til trods for at tidsfristen for at sætte punktet på dagsordenen ikke var overholdt og selv om kun syv af kommunalbestyrelsens 21 medlemmer havde set de fem indkomne arkitektforslag - og ikke mindst det vinderforslag som er blevet valgt af bedømmelsesudvalget.

Steen Ørskov (C) var under debatten den eneste som hurtigt gav Hvidovrelisten ret i dens grundige argumentation. Undervejs i drøftelserne gav borgmesteren udtryk for, at hun ville “være rigtig ked af, hvis vi ikke behandler det i dag” (i tirsdags, red.):

- Jeg vil appelere til, at vi behandler sagen, sagde hun inden den pause i forhandlingerne, som SF’s Niels Ulsing havde opfordret til.

Da pausen var overstået og alle havde haft mulighed for at diskutere sagen kom så forslaget fra borgmesteren om det ekstraordinære møde, som altså finder sted onsdag morgen kl. 7.00

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu