Kommunaldirektør: - Vi kan ikke finde egnede lokaler til jer!

Kommunaldirektør: 
- Vi kan ikke
finde egnede lokaler til jer!

Nedslående svar til Hvidovre Pensionistforening og dens 240 medlemmer efter udsmidningen af Risbjerggård

- Kan det virkelig være rigtigt, at Hvidovre Kommunes øverste ledelse behandler en aktiv lokal forening med 240 medlemmer, der har eksisteret i 77 år, på denne skandaløse og nedvurderende måde?

Sådan spørger en temmelig rystet bestyrelse i Hvidovre Pensionistforening, efter den chokerende modtagelse af et brev fra Hvidovres kommunaldirektør Nich Bendtsen, der - efter en tilsyneladende helt umulig foreningsplacering på Sønderkærskolen - ligeud skriver, at "direktionen ikke kan pege på yderligere egnede lokaler", samt at man "har besluttet at orientere politikerne på et kommende udvalgsmøde om, at det ikke er muligt, at finde egnede lokaler til foreningens aktiviteter".

Som bekendt blev Hvidovre Pensionistforening smidt på gaden fra lokalerne på Risbjerggård i forbindelse med Hvidovre Kommunes bymidte- og teaterprojekt, og den tiltrængte renovering af de ældste lokaler i hovedbygningen. Man lovede dem nogle erstatningslokaler, hvor de kunne videreføre den brede foreningsvirksomhed for Hvidovres ældre og de mange medlemmer.

Uløselige problemer

Efter flere besigtigelser "landede" man på Sønderkærskolen, men absolut intet var i orden da pensionistforeningen kort efter nytår, skulle flytte ind. Og det viste sig snart, at det var forbundet med mange uløselige problemer at få tingene til at fungere.

I sit svar til pensionistforeningen konstaterer kommunaldirektøren da også, "at de lokaler vi har præsenteret jer for ikke har levet op til de forventninger og krav, som I har til lokaler, der skal rumme jeres aktiviteter. Samtidig har jeres behov for at søge en alkoholbevilling vanskeliggjort muligheden for en egnet placering i en kommunal bygning".

- Det sidste med alkoholbevillingen er noget vrøvl og bare en dårlig undskyldning, - vi kan da nævne de første 6-8 kommunale lokaliteter der har en alkoholbevilling, bemærker John Oxfeldt fra Hvidovre Pensionistforenings bestyrelse.

I den nedslående meddelelse til foreningen, slutter kommunaldirektøren med at "anbefale, at foreningen fremadrettet benytter allerede etablerede foreninger og kommunale tilbud, herunder Aktivitetscentret, som tilbyder muligheder for både billard, dart og daglige sammenkomster, selvfølgelig på lige vilkår med husets øvrige beboere", - og Nich Bendtsen slutter således med venlighed: "I direktionen ville vi gerne have fundet en løsning som I kunne være tilfreds med, og vi beklager, at det ikke har været muligt".

Kommunaldirektøren kunne lige så godt have skrevet "Luk foreningen!", for lige nu aner man altså ikke sine "levende råd" i den store pensionistforening. Man er p.t. henvist til et klasseværelse på Sønderkærskolen, hvor der er oprettet et sekretariat, ligesom en masse inventar fra Risbjerggård-lokalerne er arkiveret her.

- Selvfølgelig er sindsstemningen på nulpunktet og halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er vist på nippet til at opgive, siger næstformand Ewald Rasmussen og bestyrelsesmedlem Anne-Grethe Goldmann. - Vi har bestyrelsesmøde i næste uge, og generalforsamling den 15. april, så må vi se, hvor vi står.

Her er der plads!

I foreningens inderkreds tales der om at det måske snarere er den gode vilje og interesse der mangler hos kommunens ansvarlige.

Der skal således ikke megen hittepåsomhed for at finde ud af at der findes masser af lokalemuligheder i Strandmarkens Fritidscenter, der kunne dække pensionistforeningens behov. Lad os bare nævne et par af dem, nemlig de lokaliteter der p.t. bruges som opmagasinering for Beredskabsstyrelsen, (der kunne nok findes plads andre steder), og ikke mindst de lokaler man for et millionbeløb indrettede for 4-5 år siden til de lokale politiske partier, og som man stort set slet ikke benytter. mads-

menu
menu