Kommunale whistleblowere retter skarp kritik

Kommunale whistleblowere retter skarp kritik

Politisk flertalsbeslutning om dispensation til en grundejer på Bjergagervej får hård medfart af anonyme medarbejdere - borgmesteren afviser helt kritikken

Ulovlig beslutning, nabohøring er en skinmanøvre og politisk enkelt-dispensation efterlader andre borgere helt urimeligt behandlet.

Hvidovre Kommunes byggesagsteam har i et 13 sider langt anonymt brev taget bladet fra munden og kritiserer i skarpe vendinger en beslutning i kommunalbestyrelsen i oktober. Her besluttede et flertal på 13 kommunalbestyrelsesmedlemmer, at der skulle gives dispensation til, at ejeren af Bjergagervej 35 må bygge 35 % større på grunden end byplanvedtægten foreskriver.

Byggesagsteamet havde ellers anbefalet, at politikerne undlod at give dispensation, men som tidligere beskrevet her i Hvidovre Avis, trak Socialdemokraterne sagen fra udvalgsbehandlingen til kommunalbestyrelsen, hvor det endte med, at et flertal bestående af A, F og C stemte for en dispensation.

Dårlige arbejdsforhold

Ud over den anonyme kritik af den politiske beslutning, så skriver brevskriverne, at beslutningen har gjort forholdene i afdelingen endnu mere urimelige end de hidtil har været.

Hvidovres borgmester Helle Adelborg afviser kritikken med, at hun har sikret sig, at der var juridisk sikkerhed for, at den trufne beslutning var lovlig. Hun anerkender imidlertid, at der er pres på byggesagsteamet, og at der derfor snarligt vil blive holdt et møde med dem om forholdene.

- Det, der har været vigtigt for mig er, at vi har kunnet træffe afgørelse i sagen, fordi der har været tale om et skøn. Herudover har jeg sikret mig, at vi rent juridisk har kunnet træffe den afgørelse, skriver borgmester Helle Adelborg i et svar til de kommunale whistleblowere.red

Læs mere om den omfattende kritik og Hvidovre Kommunes svar på kritikken https://www.hvidovreavis.dk/artikel/floskler-manglende-hoering-og-uretfaerdig-behandling/1000316602https://www.hvidovreavis.dk/artikel/borgmesteren/1000316603

menu
menu