Kommune og virksomheder i dialog

Kommune og virksomheder i dialog

I mange år har både Hvidovre Kommune og lokale virksomheder ønsket nye og mere fleksible rammer for Avedøre Holme, og det er der nu udsigt til med en nylig ændring af Fingerplanen.

Tirsdag den 18. juni lagde kantinen i CPH Business Park hus til et møde, hvor Hvidovre Kommune præsenterede det forestående arbejde med at udarbejde et forslag til en ny lokalplan for det store erhvervsområde. De øvrige deltagere på mødet var repræsentanter for virksomheder på Avedøre Holme, som kunne komme med input og spørgsmål.

- Den nye lokalplan skal give de bedst mulige rammer for virksomhedernes drift og udvikling, og derfor vil vi gerne udarbejde lokalplanen sammen med jer, sagde borgmester Helle Adelborg, da hun indledte mødet. Virksomhederne, der deltog på mødet, var bl.a. interesseret i mulighederne for forskønnelse af området, den offentlige transport til og fra Avedøre Holme, forholdene for cyklister, lastbilparkering og de trafikale forhold generelt. En del viste også interesse for etableringen af Holmene, de ni nye øer ud for Avedøre Holme.

Virksomhederne har mulighed for at komme med input til arbejdet med forslaget til en ny lokalplan frem til den 15. august, og kommentarer og bidrag skal sendes til plan@hvidovre.dk.

Forslaget til lokalplanen for Avedøre Holme skal behandles politisk og sendes i offentlig høring. Det betyder, at virksomheder og andre interesserede får mulighed for at kommentere lokalplanen, når den forventes offentliggjort i foråret 2020.

menu
menu