Kommunen arbejder for idræt for alle

Kommunen arbejder for idræt for alle

I et indlæg den 20. april beskrev Simon Smedegaard den store ulighed mellem mænd og kvinder i forhold til at dyrke foreningsidræt i Hvidovre. Mændene er langt i overtal, og Simon forklarede i sit indlæg en mulig sammenhæng mellem mængden og typen af idrætsfaciliteter i Hvidovre, og det lave antal kvinder, som dyrker sport i foreningsregi.

Jeg synes, at indlægget har mange vigtige pointer, og jeg er enig med Simon i, at også kommunens prioritering i forhold til investering i idrætsfaciliteter spiller en rolle. At sikre en bred deltagelse i idrætten og at give plads til mange forskellige typer sportsgrene er noget, vi allerede har – og fortsat vil have – fokus på i udviklingen af faciliteter og tilbud i Hvidovre. I 2017 blev et nyt spring- og motorikcenter indviet på Sønderkær til glæde for gymnaster i alle aldre, og i 2021 startede dialogen om endnu en multifunktionel hal. Dertil er der i løbet af de sidste par år etableret flere udendørs træningsstationer og et MTB-spor, og både skaterbane, pumptrack og paddeltennis er noget af det, der bliver arbejdet med. Kommunen prioriterer ikke kun de sportsgrene, som har stor eksponering eller fortrinsvis har appel til mænd. Vi har desuden indledt samarbejder med både DGI og DBU – under overskrifterne ”Børn og unge i forening” og ”Velfærdsalliancen”. Begge samarbejder har særligt fokus på give bedre rammer for pigers og kvinders deltagelse i idrætten. Jeg forestiller mig, at den viden, der bliver samlet ind via disse samarbejder også vil kunne bruges i udviklingen af de fysiske rammer for sport og bevægelse i Hvidovre. Tak til Simon for et godt indlæg og for at minde os om, at det er vigtigt at holde fast i, at vi også i idrætten skal give alle mulighed for at være med.

Venlig hilsen

Kenneth Bak

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget

menu
menu