Kommunen bruger knap 54 mio. kr. på boligstøtte

Kommunen bruger knap 54 mio. kr. på boligstøtte

Almene boliger dækker ca. godt 40% af Hvidovres boligmasse. Desuden bygges der for tiden nye private udlejningsboliger - f.eks. lejligheder ovenpå Frihedens Butikscenter, lejligheder i Nord og i fremtiden måske også et antal lejelejligheder på Kvicklygrunden og på grunden ved Brostykkevej/Byvej

Hvidovre Avis har derfor spurgt Hvidovre Kommune, hvor stort et beløb kommunen bruger årligt på boligstøtte og boligsikring til kommunens borgere

- Det er ikke længere Hvidovre Kommune, der udbetaler pengene. Men det er rigtigt, at vi som kommune finansierer en del af boligstøtten. Ved boligsikring finansierer vi 50 procent og staten de øvrige 50 procent. Ved boligydelse finansierer kommuner 25 procent, og staten 75 procent, svarer direktør Gert Stephan Nelth.

Fra Hvidovre Kommune er der kommet følgende opgørelse over, hvor stort beløbet til boligsikring og boligydelse er for Hvidovre Kommune:

Hvidovre kommunes udgift har de sidste 2 år udgjort:

Boligsikring

2018: kr. 22.234.494

2019: kr. 23.020.957

Boligydelse

2018: kr. 30.357.329-

2019: kr. 30.896.178

Boligstøtte i alt

2018: kr. 52.591.823

2019: kr. 53.917.135

En stor udgift

I følge Videnscenter Bolius er boligstøtte en fællesbetegnelse for boligsikring og boligydelse. Boligsikring er rettet mod alle ikke-pensionister og mod førtidspensionister, der har fået tilkendt pensionen efter 1. januar 2003, mens boligydelse er forbeholdt førtidspensionister, der har fået pensionen tilkendt før 1. januar 2003 og folkepensionister.

Hvor mange borgere får støtte til boligydelse og boligsikring?

- Vi har ikke mulighed for at opgøre antallet af borgere, der får boligstøtte. Her må vi henvise til Udbetaling Danmark, som beregner og udbetaler boligstøtte efter ansøgning, siger Gert Stephan Nelth.

Er boligsikring/støtte en stor udgift for Hvidovre Kommune?

- Ja, boligstøtte er en ret stor post på knap 54 mio. kr., siger direktøren.

Har det betydning for Hvidovre Kommunes økonomi, hvis der bygges flere lejeboliger i Hvidovre Kommune?

- Ja, det har det – flere lejeboliger vil øge kommunens udgift til boligstøtte.

Hvorfor kan man som kommune ikke kræve, at der kun bygges ejerboliger, når der bygges nyt?

- Det giver planloven ikke mulighed for, så kommunen kan altså ikke stille krav til ejerform på nye boliger i forbindelse med lokalplanlægning. Hvis kommunen selv ejer grunden, kan vi godt stille krav til ejerformen, når vi sender en anlægsopgave i udbud, slutter direktør på området Gert Stephan Nelth.key

menu
menu