- Kommunen deler bekymringen...

- Kommunen deler bekymringen...

Hvidovre Kommune arbejder på at få del i statslig pulje, men spørgsmål om kommunal finansiering skal falde på plads

Der arbejdes på at søge stor pulje, der kan afhjælpe lægemangel. Også selv om der ikke lige pt. mangler læger i Hvidovre.

- Hvidovre Kommune undersøger p.t. mulighederne for at få adgang til midler fra en pulje til læge- og sundhedshuse, som Sundheds- og Ældreministeriet har opslået. Der arbejdes lige nu intensivt på en ansøgning på tværs af kommunens centre, og det er hensigten, at kommunens samarbejdspartnere som bl.a. PLO (Praktiserende Lægers Organisation), lokale læger og regionen vil blive inddraget undervejs. Det er bl.a. spørgsmålet om behovet for kommunal medfinansiering, der skal falde på plads, lyder det i et skriftligt svar fra Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommune oplyser endvidere, at selv om der for tiden ikke mangler læger i Hvidovre, men at det alligevel kan opleves sådan.

- På papiret har vi ikke lægemangel i Hvidovre i øjeblikket, men det har vi i praksis. Det skyldes, at to praktiserende læger er stoppet, og selvom stillingerne heldigvis er blevet besat, så varer det lidt, inden de nye læger starter, skriver Hvidovre Kommune.

Hvad gør Hvidovre Kommune for at sikre, at borgerne også fremadrettet kan vælge en lokalt praktiserende læge?

- I Hvidovre Kommune deler vi bekymringen for manglen på praktiserende læger, og det er et emne, vi både drøfter i de samarbejdsfora vi har - bl.a. med de lokale læger - og arbejder på at få løst med de muligheder, vi har som kommune, lyder det fra borgmester Helle Adelborg.

Hun tilføjer, at kommunen har haft fokus på at understøtte rekrutteringen af praktiserende læger, men at hun godt er klar over, at især nytilflyttere har haft problemer med at finde en læge.

- I Hvidovre er der allerede mange, der har mærket konsekvensen af lægemanglen på den måde, at de har fået længere transport til lægen. Det kan f.eks. være nye familier, der flytter til, eller borgere, som skal have ny læge, fordi deres hidtidige læge går på pension, siger hun.

key

menu
menu