kommunen henter bleerne

kommunen henter bleerne

Kommunens direktør, GERT NELTH, med svar på Nicklas Lautrup-Meiners indlæg ”Skal vi nu selv køre bleerne på genbrugspladsen?”:

Kære Nicklas. Jeg forstår godt din bekymring i forhold til den nye madaffaldsordning, og selvfølgelig skal du ikke på genbrugspladsen med dit barns bleer. Det eneste sted, du kan komme af med bleer, er som dagrenovation/restaffald, og Hvidovre Kommune vil fortsat hente din dagrenovation/dit restaffald også efter april, hvor den nye madaffaldsordning bliver indført for alle borgere i villaer, parcelhuse, rækkehuse og kolonihavehuse.

Vi er absolut ikke ’helst fri for børnefamilier’ i Hvidovre Kommune.

Når vi har valgt som standard at tilbyde en to-delt beholder til mad- og restaffald, er det fordi, vi ved fra en række andre kommuner, der har indført denne ordning, at en 240 liters beholder og tømning hver 14. dag vil være tilstrækkeligt for langt de fleste. Den nye ordning bliver samtidig billigere for dig som husejer (960 kr. om året mod i dag 1560 kr.), og prisforskellen vil blive modregnet på den næste ejendomsskattebillet. Hvis du som børnefamilie med blebørn eller fx som storfamilie har brug for at få tømt beholderen hver uge, så vil prisen være den samme, som for dagrenovation i dag, dvs. 1560 kr. om året. Du kan altså godt vælge at få tømt hver uge, som du har været vant til, uden at det bliver dyrere end i dag. Jeg synes dog, du skal vente og se, om det bliver et problem for jer. Erfaring fra andre kommuner, der har indført madaffaldsordningen, viser, at 70-75 procent af husstandene har et behov, der kan dækkes af 14 dages tømning. Når vi - ligesom mange andre kommuner omkring os - ikke har valgt at indføre ugentlig tømning for alle borgere, sker det ud fra en samlet vurdering af økonomi og ressourcer. Dels forventer vi at 14-dages tømning vil betyde, at vi sorterer mere til genanvendelse til glæde for vores klima og miljø, dels ville der skulle indkøbes og køre 1-2 ekstra lastbiler rundt på kommunens veje ved ugetømning for alle husstande. Vi er som kommune forpligtet til at indføre affaldssortering og skal leve op til det officielle danske mål om 50 procents genanvendelse i 2022, og der er et stykke vej endnu, da vi i 2019 genanvendte 31 procent af det indsamlede sorterede affald. Derfor er det også vigtigt, at vi alle sammen sorterer vores affald - for vores og ikke mindst vores børns fremtid. Du kan i øvrigt med fordel gå ind på kommunens hjemmeside og orientere dig om kommunens affaldsordninger. Og her kan du finde svar på, hvordan den kommunale affaldsordning fungerer.

Gert Nelth, direktør Hvidovre Kommune

menu
menu