KOMMUNEN I DØDSPIRAL

Efter snart 100 års socialdemokratisk ledelse må den hidtidige strategi siges at være slidt op og kommunen reelt stagneret, skriver MARK POULSEN

Hvidovre kommune er i krise, ja nærmest i en nedadgående dødsspiral, udløst af alvorlige strukturproblemer.

Da socialdemokraterne overtog borgmesterposten og det absolutte flertal i det forrige årtusinde, førte partiet en konsekvent politik, der satsede på socialt boligbyggeri som fundament for en trofaste kernevælgere. Dybenskærbyggeriet er et typisk eksempel, hvor borgmesteren solgte en attraktiv byggegrund til KAB for en overordentlig elskværdig pris.

Ulempen var, at mange (og i dag for mange) blev afhængige af forskellige støtteordninger, finansieret dels af staten, dels gennem høj skat og grundskyld. Sammenlignes Gentofte med Hvidovre, ses det at Gentofte har en skat på 22.8 o/o og en grundskyld på 16 o/oo mod Hvidovres 25,5 og 29.7. Selv om procentforskellene måske ikke ser så store ud, så betales i Hvidovre over 10 % mere i kommuneskat og 47 % mere i grundskyld. Beskatningsniveauet viser sig også i boligannoncerne for Hvidovre, hvor den månedige ejerudgift ligger omkring 4.000 kr. månedligt før rente og afdrag.

Men problemerne stikker dybere end bolig og skat. Gennem de seneste årtier har militæret, politiet, postvæsenet og andre statsinstitutioner forladt Hvidovre uden nye er kommet til, dvs tab af arbejdspladser og lokal omsætning.

Og erhvervslivet klager over infrastrukturen, tungt bureaukrati og høj dækningsafgift!

Så efter snart 100 års socialdemokratisk ledelse må den hidtidige strategi siges at være slidt op og kommunen reelt stagneret. Debatten om den strukturelle ubalance afspejler dybden af krisen. At lade besparelserne blive udarbejdet af forvaltningen viser, at flertallet i KB mangler visioner og moralsk mod til at tage fat om nældens rod, for nedskæringerne kan ikke længere undgås at få konsekvenser for flertallets egne vælgergrupper.

Den nuværende praksis med at skære på børn og ældre er en kortsigtet løsning, der ikke løser strukturproblemet (populært sagt er det som at tisse i bukserne for at holde varmen: kortvarig velvære efterfulgt af lang klam kulde)!

Konklusionen er helt basalt, at erhvervsliv og stærke skatteborgere føler, de får mere for deres skattekroner udenfor Hvidovre!

Skal den holdning ændres kræves der, at kommunens politikere - gerne i en tværpolitisk perspektivgruppe - udarbejder og gennemfører en klar, troværdig og langsigtet målsætning.

Magter Hvidovre det?

Mark Poulsen, medlem af Hvidovrelisten

menu
menu