Kommunen kan ikke garantere oplysninger

Kommunen kan ikke garantere oplysninger

Gammel jordforurening f.eks. i form af en ukendt, nedgravet olietank kan koste senere ejere af grunden dyrt

Der er ingen måde at sikre sig helt, om der ligger en skjult forurening på ens grund, men håbet er, at der på regeringsplan kan gøres noget ved problemet.

Det må være konklusionen i et brev, som Frank Larsen har modtaget fra borgmester Helle Adelborg.

Frank Larsen fortalte kort før jul, her i Hvidovre Avis, hvordan han og hans hustru i efteråret blev dømt til at betale en meget dyr og uventet ekstraregning på knap 250.000 kr., efter de havde solgt deres hus på Dryadevej.

Det viste sig nemlig, at der på deres solgte grund lå en, for dem og Hvidovre Kommune, ukendt nedgravet olietank. Tanken dukkede op, da de nye ejere rev huset ned og byggede nyt.

Tjekkede arkiver

Frank og Bodil Larsen havde ellers været på Hvidovre Kommune, da de selv flyttede ind i huset, for at sikre sig, at der ikke lå en nedgravet tank på deres grund. Det fandtes der ingen optegnelser over, og ægteparret anlagde derfor med sindsro naturgas og levede i øvrigt fint i huset i ca. 30 år.

Efter at have solgt huset og den ukendte olietank dukkede op, henvendte Frank Larsen sig i november 2020 til borgmester Helle Adelborg. Det er der så nu kommet et svar ud af.

– Center for Plan- og Miljø har – ligesom du selv – søgt efter oplysninger i kommunens arkiver om den tank, der blev fundet. Centret finder ingen oplysninger i filarkivet om den nedgravede tank. Oplysningerne om olietanke i kommunens arkiv er baseret på indberetninger fra ejere eller brugere. Derfor kan kommunen ikke garantere for kvaliteten af oplysningerne, skriver borgmester Helle Adelborg til Frank Larsen.

Borgmesteren tilføjer, at hun har forståelse for, at Frank Larsen ikke mener det er rimeligt, at han skal betale for at fjerne en olietank, som han dels ikke har gravet ned, dels ikke har haft en jordisk chance for at vide var der.

– Jeg har fuld forståelse for, at du finder det uretfærdigt at stå med en regning fra oprensning af en jordforurening, som du ikke er skyld i. Det er desværre en type af sager, vi ser indimellem i Hvidovre Kommune, skriver borgmesteren.

Ville advare andre

Frank Larsen henvendte sig netop til Hvidovre Avis, fordi han ville oplyse andre grundejere i Hvidovre om, at de potentielt kan risikere det samme som ham.

– Jeg synes, det er kommunen, der har svigtet med sit tilsyn. Heldigvis tegnede vi en forsikring, der dækkede de fleste af udgifterne, men jeg vil da opfordre andre boligejere til ved et salg at undersøge, om der ligger sådan en bombe i deres baghave, siger han til Hvidovre Avis.

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommune, om det er kommunen, der har tilsynspligt i forhold til nedgravede olietanke. Ligeledes har Hvidovre Avis spurgt Hvidovre Kommune, om kommunen har et overblik over, hvor mange nedgravede olietanke, der ligger på grundene i byen. Avisen afventer svar.

Fra borgmester Helle Adelborg har Frank Larsen dog også fået et andet brev, som hun har sendt til sine partifæller i regeringen, Miljøministeren og Justitsministeren. Brevet til ministrene beskriver en anden jordforureningssag, som Hvidovre Avis har beskrevet – sagen på Hvidovre Strandvej 59, hvor to tidligere ejere også foreløbig er dømt til at betale for en jordforurening, som de er uden skyld i.

– Jeg håber, at du vil se på problemstillingen som Miljøminister og finde løsninger, så vi undgår disse ulykkelige situationer, skriver Helle Adelborg til Miljøminister Lea Wermelin.

key

menu
menu