Kommunen om manglende rengøring:

Kommunen om manglende rengøring:

- VI KØRER I NØD-BEREDSKAB..

- Vi forstår godt, at det kan vække bekymring hos ældre borgere og deres pårørende, at mange i denne tid må undvære den hjælp til rengøring, som de er vant til at få fra kommunens hjemmepleje.

Disse borgere er jo blevet visiteret til at få hjælp til rengøring, og det er der jo en grund til. Men kommunen kører i nødberedskab pga. af coronavirus.

- Hjemmeplejen kører fortsat til alle borgere, der er visiteret til personlig pleje. Indkøbsordningen, tøjvask og madservice fortsætter også uændret. Men mange borgere vil altså få besked om, at de desværre må undvære deres rengøring i en periode. Det er visitationen, der ud fra den enkelte borgers helbred og situation vurderer, om borgeren fortsat kan får gjort rent.

menu
menu