Kommunen søger 35 mio. kr. til mere sundhedscenter

Kommunen søger 35 mio. kr. til  mere sundhedscenter

En sammanebygning af det nye Sundhedscenter og det ældre Børensundhedshus skal give plads til blandt andet nye læger i Hvidovre

Bedre lægedækning og den rette kvalitet i det nære sundhedsvæsen er baggrunden for, at Hvidovre Kommune netop har søgt ca. 35 mio. kr. til en pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.

Puljen er slået op af Sundheds- og Ældreministeriet, og Hvidovre Kommune har med en omfattende ansøgning lagt billet ind på, at få et massivt tilskud til en ambitiøs udvidelse af det nuværende sundhedscenter.

- Ansøgningen rummer konkret en sammen- og udbygning af det eksisterende Sundhedscenter og Børnesundhedshus. Der bygges en ny bygning, der binder de to eksisterende bygninger sammen, samt en ny etage på Børnesundhedshuset. Samlet set vil projektet skabe ca. 1400 nye m2, skriver Hvidovre Kommune om ansøgningen.

Målet er altså at samle forskellige funktioner i Hvidovre Sundhedscenter og skabe nogle rammer, der understøtter fremtidens sundhedsvæsen.

- Både ved at understøtte bedre lægedækning i almen praksis og i forhold til løsningen af de nye opgaver, som omstillingen af dele af det specialiserede sundhedsvæsen hen imod det nære sundhedsvæsen, vil medføre, lyder det fra Hvidovre Kommune.

Den omfattende ansøgning er netop blevet behandlet i tre fagpolitiske udvalg og skal i slutningen af måneden behandles i kommunalbestyrelsen. Puljen fra Sundheds- og Ældreministeriet er på i alt 207,6 millioner kroner.

- Såfremt Hvidovre Kommune modtager midler fra puljen, igangsættes en proces med de relevante parter, hvor projektet skal konkretiseres. Herunder skal det afklares, hvilke specifikke funktioner, der skal have plads i huset, skriver Hvidovre Kommune.

key

menu
menu