KOMMUNEN VIL IKKE HØRE På BORGERNE!

KOMMUNEN VIL IKKE
HØRE På BORGERNE!

Vi mangler en høring om den bro i Mågeparken, skriver JESPER H. BLAAKILDE:

Jeg kan ikke forstå at Hvidovre Kommune ikke vil svare på spørgsmål angående forlængelse af Tårnfalkevej, hvor man vil bygge en bro over Amagermotorvejen.

De forklarer i deres politiske aftale, hvor glade de er for, at der kommer flere og flere indbyggere til kommunen. Men dem, som allerede bor her, vil gerne have en forklaring på, hvorfor kommunen vælger at bruge en million kr. på noget som de trofaste indbyggere i Mågeparken ikke er interesseret i.

Der burde da laves en høring inden man vælger at bruge vores skattepenge på noget, vi ikke er interesseret i. Vi er gode skatteydere og vi vil også høres i denne sag, inden man vælger at bruge unødige penge. Vi i Mågeparken vil gerne have en høring inden dette såkaldte projekt sættes i gang! Vi mener helt klart at dette er et brud på løftet om at ville lytte til borgerne.

Vi har skrevet dette indlæg i håb om at vi endelig kan få politikerne i tale, da de ikke vil besvare spørgsmål ved vores opkald til kommunen.

Venligst

Jesper Henrik Blaakilde.

menu
menu