Kommunens byggesagsteam lagt ned

Kommunens byggesagsteam lagt ned

Dårligt arbejdsmiljø med stress til følge er årsagen til, at en stor andel af kommunens medarbejdere i byggesagsteamet pt. er sygemeldte

Hvidovre Kommunes byggesagsteam er i store træk lagt ned for tiden - det har konsekvenser både for medarbejderne og for borgere, der afventer byggesagsbehandling.

Hvidovre Avis har fra flere kilder fået oplysninger om, at størstedelen af medarbejderne i Hvidovre Kommunes byggesagsteam pt. er sygemeldte pga. stress.

Sygemeldingerne er kommet som en reaktion på dårligt arbejdsmiljø og den enkeltsag om en dispensation til en grundejer på Bjergagervej, som Hvidovre Avis beskrev i sidste uge. Sidstnævnte har i følge de kilder, som Hvidovre Avis har været i kontakt med, været den sidste dråbe, der har fået bægret til at flyde over for medarbejderne.

Hårdt ramt

Ingen af medarbejderne ønsker at stå frem med navn, men Hvidovre Avis er bekendt med deres identitet. Nogle af de ord, som bliver brugt på at beskrive situationen er generelt stress, men også dårligt selvværd, hukommelsessvigt og problemer med sociale situationer. Ydermere har Arbejdstilsynet (AT) været forbi afdelingen og har konstateret, at der er problemer med arbejdsmiljøet i afdelingen.

Fra Hvidovre Kommune ønsker man ikke at komme nærmere ind på, hvad der er årsag til problemer med arbejdsmiljøet i afdelingen, men bekræfter at AT er involveret i situationen i byggesagsafdelingen.

- Vi har en dialog med Arbejdstilsynet den 12. november, og formålet med denne dialog er en snak om byggesagsbehandlernes arbejdsmiljø, lyder det fra direktør for området Gert Stephan Nelth i et skriftligt svar til Hvidovre Avis.

Hvidovre Kommune hverken be- eller afkræfter, at der pt. er mange sygemeldinger i byggesagsafdelingen, men melder, at der er pres på afdelingens medarbejdere.

- Det er rigtigt, at byggesagsteamet er presset med mange opgaver; og det vil, på en eller anden måde, få afsmittende effekt på arbejdsmiljøet. Og derfor har jeg også i forbindelse med budgettet fremkommet med et ønske om styrkelse af området, lyder det fra Gert Stephan Nelth.

Lang sagsbehandlingstid

Direktøren bekræfter, at forholdene i byggesagsafdelingen også har en negativ betydning for sagsbehandlingstiden, men at der arbejdes på en løsning.

- Aktuelt tilknytter vi nogle eksterne konsulenter, som skal hjælpe med at behandle sager, så vi kan få nedbragt sagsbehandlingstiden, som i øjeblikket er urimelig lang, lyder det fra Gert Nelth.

key

menu
menu