KOMMUNENS PRAKSIS ER UMENNESKELIG

KOMMUNENS PRAKSIS ER UMENNESKELIG

HANS LYNDRUP med åbent brev til Borgmester, medlemmer af Ældre- og Sundhedsudvalget, samt Administrationen af Ældre- og Sundhedsområdet i Hvidovre kommune.

Min kone Birgit Have Marott, der lider af Alzheimer og gigt i hofte og knæ modtager pt. hjemmehjælp via Getcare, og tidligere via Servicefirmaet Global A/S. Vi var tidligere visiteret til 1 times hjemmehjælp hver 14. dag, som reelt nu - uvarslet - er skåret ned til 35 minutter. Alt i alt nogle voldsomme ændringer for et menneske for hvem tilværelsen er rimelig utryg for i forvejen.

Nu varsler kommunen yderligere, at det samlede alternativ til det offentlige tilbud, fra nytår kun skal udgøres af 1 firma, og tilkendegiver på forhånd at udelukke vores nuværende leverandør, fordi de hverken har erfaring med medicinuddeling eller genoptræning, selvom kommunen i sin nuværende kontrakt med Getcare netop har indskærpet, at man ikke ønsker at Getcare skal udføre dette. Det skal nævnes, at Getcare har tilstrækkeligt med ansatte med uddannelse til at kunne dele medicin ud, hvor dette er nødvendigt, og at kommunen, hvad angår genoptræning bør opfordre Getcare, som en flerårig god samarbejdspartner til i samarbejde med en eller begge kommunens nuværende store fysioterapier (Hvidovre Fysioterapi & Rygskole Aps, Strandmarksvej 18, 2650 Hvidovre og Fysioterapi og Motion, Stamholmen 151, 2650 Hvidovre) at kunne opfylde kommunens udbudsvilkår.

Kommunens hidtidige praksis på dette område er temmelig umenneskelig både overfor patienter/klienter og overfor de ansatte. Patienterne føler sig utrygge og forvirrede, og er fortvivlede over den uvarslede nedskæring af leveret tid og de dermed uløste opgaver. De ansatte mister fuldstændig motivation og teamspirit, når der sjakres sådan med deres ansættelsesvilkår.

Som tidligere seniorkonsulent på social- og sundhedsområdet i Kvalitetsinstituttet under Erhvervsfremmestyrelsen, og som tidligere fagchef Pleje i Helsingør Kommune og med en baggrund som både sygeplejerske og Cand.Scient Adm med speciale i kvalitetsstyring i sundhedsvæsenet har jeg også beskæftiget mig indgående med udbud af ældreopgaver i DK og i udlandet, herunder især i Sverige.

Erfaringerne med at samle alternativet til den kommunale hjemmepleje i et enkelt udbud, er temmelig negative, ikke mindst når det sker efter, at kommunen har været årsag til flere leverandøreres ophør. Oftest har det medført et generelt stort frafald, hvor en del ansatte har valgt at søge over i andre brancher eller uden for kommunen med deraf følger for ubesatte stillinger og kommunen således ikke har kunnet leve op til sine servicekrav på ældreområdet. En anden mærkbar følge, der må forventes er et omfattende og stigende sygefravær - hvorfor være pligtopfyldende, når kommunen således træder på den ansatte. En tredie følge, som kan forventes er et mærkbart fald i kvaliteten af den ældrepleje, der herefter ydes. Når en fagperson er kommet hos den samme patient i en årrække er der udviklet et personligt kendskab til, hvordan den ældre bedst tackles, ligesom fagpersonen har udviklet en særlig viden på de sygdomme og handicaps, der er årsag til funktionsnedsættelserne. Prisbesparelsen ved kun en privat leverandør er således hurtigt brugt på vikarer og efteruddannelse.

Ønsker Hvidovre Kommune en højere faglighed i sin ældrepleje til samme penge, bør man gå en hel anden vej. Man bør i samarbejde med Vestegnens øvrige kommuner udvikle private leverandører, der specialiserede sig indenfor særlige områder, såsom sclerose, demens, misbrug osv. Dette kan gøres i samarbejde med de interesserede ansatte, evt. som leverandørselskaber, der er non-profitorganisationer.

Med venlig hilsen

Hans Lyndrup

menu
menu