Kommunens vanvidsprojekt

Kommunens vanvidsprojekt

Sundehedsskadeligt boligbyggeri med støjproblemer fra jernbanen i forslag til:

Ændret anvendelse af ejendommen Immerkær 42 og mulig ny lokalplan for boliger på Svend Aagesens Allé 10.

Kære borger i Hvidovre Nord.

Hvis du vil undgå:

At kvaliteterne i dit boligområde afvikles.

Tårnhøjt boligbyggeri, der markant vil skæmme dit parcelhuskvarter.

Etageboliger i lange baner for enhver pris.

Indbliksgener fra højhusbyggeri lige ned i din have.

Negativ skadeeffekt så din bolig mister værdi.

Skyggegener, støjgener og byfortætning.

Sus og turbulente vinde i din have.

At din tåleret ignoreres.

Indholdsløse boligplaner.

Overskridelse af grænseværdier for støj og vibrationer.

At regler og lovgivning overtrædes.

Sundhedsskadelige boliger til unge, ældre og handicappede.

At erhvervsområde ændres til boligområde i 18 meters højde.

Hvidvask af erhvervsgrunde til boligformål.

Ønsker du fortsat at se solen og himlen uden skygger, så husk at sende dit høringssvar, senest den søndag, den 20. januar 2019 til pom@hvidovre.dk Center for Plan og Miljø.

Borgere i Hvidovre Nord

menu
menu