Konservative har en havneplan

Konservative har en havneplan

Konservative har, med hjælp fra arkitekt Kenneth Skytte, arbejdet videre på frembringe en hel havneplan for Hvidovre Havn

Hvidovre er familiernes, børnenes og foreningernes by, men byen er også slidt. Og Hvidovre Havn ligner et billede fra 1950'erne.

Sådan lyder dommen fra to lokale Konservative, der nu fremlægger en samlet havneplan. De to konservative er Jimmy Jensen og Michael Sabroe, der under valgkampen af nogle blev kendt som "To på tur". Det var også under valgkampen, at de to og Konservative lagde vægt på en udvikling af Hvidovre Havn. Det er et fokus de ønsker at fastholde.

Michael Sabroe er menigt medlem af Konservatives bestyrelse og Jimmy Jensen er næstformand. Førstnævnte bor selv i området ved havnen og har derfor fulgt med i den "manglende" udvikling havnen på tæt hold, blandt andet da han i en periode var formand for Roklubben.

- Når vi nu alligevel skal snakke nyt søspejderhus, at den gamle roklub skal istandsættes, og at der er hyppige vandstandsstigninger, så kan vi lige så godt tænke os om, siger Michael Sabroe.

9 punkter

Det har fået de to til at grave den gamle havneplan fra 2009 frem og udvikle den med i alt 9 punkter. Resultatet er nogle arkitekttegninger udarbejdet af arkitekt Kenneth SKytte, hvor de kommer med en plan, de mener, kunne være et godt og realistisk bud på fremtidens Hvidovre Havn.

De 9 punkter omfatter nordmolen, sydmolen og det område af havnen, hvor der er bådoplagsplads, jagtklub og sejlklubben Suset. Michael Sarboe og Jimmy Jensen har forsøgt at inddrage de brugere af havnen, som har haft interesse i at bidrage med input.

- På nordmolen foreslår vi, at Roklubben rykkes ud, at klubhusene bygges i to plan, et maritimt center, en café, et fuglekiggertårn, en legeplads og ikke mindst toiletfaciliteter til den populære strand, fortæller Michael Sabroe.

Han tilføjer, at hvis der er liv på molen, f.eks. i form af en café, "vil alle passe mere på området".

- Jo flere klubber, jo mere liv, jo mindre hærværk. Der kunne også være plads til nye tiltag som en brætsejlerklub, siger han.

På sydmolen skal der, i følge de to konservatives havneplan, bygges arbejdsskure og lægges om til oplagsplads for både. Dertil skal molen udviddes, så der kan bygges boliger på den yderste del af molen.

- De her boliger skal være der, for det giver økonomi til at finansiere en havneplan, siger Jimmy Jensen.

Havn for hele Hvidovre

I følge Jimmy Jensen og Michael Sabroe er de klubber, som de har mødtes med, med på, at en fremtidig havn skal være en blanding af boliger, brugerfaciliteter og kommercielle tilbud til dem, der besøger Hvidovre Havn.

- Hvidovre Havn skal være for alle borgere. Ikke bare dem, der bruger den til daglig. Vi taler i øvrigt ikke kun dyre ejerboliger, men et mix af det hele med blandede ejerforhold og henvendt til forskellige aldersgrupper, siger Michael Sabroe.

I forslaget til en kommende havneplan er der således også forslag til, hvordan den del af havnen, der i dag bruges til oplag af både kan bruges anderledes. Blandt andet kan nævnes boliger, en camper-plads og to festpladser.

Hvad er håbet med planen?

Hvad håber I på at få ud af at fremlægge sådan en havneplan?

- Vi håber at sparke gang i debatten, for det er med en vis frustration, at vi kan se, at klub efter klub er begyndt at halte, siger Michael Sabroe.

Og fra Konservatives næstformand Jimmy Jensen lyder det, at det også et forsøg på at fastholde det fokus på havnen, som Konservative havde under valgkampen.

- Al innovation og vision skal ikke nødvendigvis komme fra kommunalbestyrelsen. Og så lovede vi i vores valgkamp at gøre noget ved havnen, så det holder vi dem lige op på, siger Jimmy Jensen.

- Og så vil vi gerne holde Helle Adelborg op på, at Hvidovre Havn skal være "En havn for hele Hvidovre", som hun har sagt, siger Michael Sabroe.

Men havde Konservative ikke mulighed for at gøre noget ved havnen, hvis I havde været med i seneste budgetforlig?

- Jo det kan man sige, men man kan ikke være 50% med i et budget. Men vi håber da på at skabe en debat om havnen med det her forslag, siger Jimmy Jensen.

Konservative siger ofte, at der er kan- og at der er skal-opgaver. Hvorfor er det her en skal-opgave?

- Når man har en havn, så SKAL man vedligeholde den. Vi foreslår, at man gør det efter en plan, år efter år. Og så har vi i øvrigt en forventning om, at de borgere, der kan bo i boliger på havnen, kan være med til at finansiere gildet, siger Michael Sabroe.

Fra Konservatives næstformand Jimmy Jensen lyder det desuden, at alle forsøg på at gøre noget ved havnen er blevet lukket ned med bemærkninger om, at der ikke er økonomi til det. Det mener han der er med det konservative forslag.

- Det vil altid være en prioritering, hvordan pengene bruges bedst, men realistisk set kan det her projekt sparkes i gang i 2020. Vi mener, vi har anvist pengene fra de grunde, der kan sælges i projektet, siger han og tilføjer, at havneplanen også kunne være et forslag til næste års kommunale budget.

key

menu
menu