Konservatives havneplan mangler viden

Konservatives havneplan mangler viden

Sejlklubben Suset vil gerne være med til at udvikle Hvidovre Havn, men udgangspunktet skal være havnens brugere og de behov, som en havn skal opfylde - ikke ugennemtænkte løsninger

En forbedring af Hvidovre Havn behøver ikke være stor og forkromet. Til gengæld skal den være baseret på kendskab til havnemiljø og til den konkrete virkelighed i Hvidovre Havn.

Sådan lyder kritikken kort fra en af havnens absolut største brugere, sejlklubben Suset.

- Jeg skal være den første til at tilslutte mig ønsket om en forskønnelse og renovering af Hvidovre Havn. Men når det så er sagt, så bærer hele forslaget præg af manglende viden om de forhold, der er gældende for den praktiske drift og brug af havnen, siger formanden for Hvidovre Sejlklub Suset, Kurt Jakobsen.

Han peger på, at det er som om de Konservative helt har glemt, at en havn skal tilbyde trygge anlægs- og vinteropbevaringspladser til bådejere.

- En havn skal, ud over at være et rekreativt område til gavn for alle borgere, tilbyde plads til at kunne vedligeholde de pågældende både - og her dækker både over sejlbåde, motorbåde, joller, robåde og kajakker, siger Kurt Jakobsen.

Han undrer sig derfor over flere ting, men især, at det foreslås, at oplagspladser i følge de Konservative skal flyttes ud på sydmolen.

- En løseligt anslået udvidelse af sydmolen vil være, at den skal være 40 meter bred. Men 40 meter vil ikke give plads til andet end opbevaring af de både, der pt. står på opbevaringspladsen. Hvis der også skal være plads til etablering af boliger og eventuelle servicebygninger vil udvidelsen skulle være væsentlig større. Desuden skal arealet være så godt funderet, at der kan køre tung trafik - og omkostningerne til det vil antagelig fjerne et hvert forventet provenue, siger Kurt Jakobsen.

Fredet område

Han påpeger endvidere, at en sådan disponering af sydmolen hverken vil være godt for udsigten over Kalevboderne eller for de både, der kommer i vandet, fordi istandsættelsen af bådene på land vil blæse ned på bådene i vandet.

- Man skal være opmærksom på, at der altid vil være nogle både, der ikke kommer i vandet og derfor vil stå på molen hele sejlsæsonen, siger formanden.

Han anslår, at der hvert år er 15-20 både, der af den ene eller den anden grund ikke kommer i vandet til sejlsæsonen. Desuden påpeger han, at området ved sydmolen indgår i Natura 2000-fredningen og at det derfor er "tvivlsomt" om der overhovedet kan opnås tilladelse til at opfylde området.

Kurt Jakobsen efterlyser også, hvor Konservative mener, at havnens mange jollesejlere efter deres plan skal finde plads til deres aktiviteter.

Forurenet jord

For sejlklubbens formand er det endvidere underligt, at der foreslås boliger i et område af havnen, der er etableret på forurenet jord.

- Den nuværende plads er skabt ved opfyld af slagger fra den gamle Valby Gasværk-grund. Derfor er der grund til at tro, at der vil være tale om et større oprensnings- og funderingsarbejde inden et eventuelt boligbyggeri kan begynde, siger Kurt Jakobsen.

Som formand for Sejlklubben Suset understreger Kurt Jakobsen, at han gerne ser en udvikling af Hvidovre Havn, men at det bør ske trin for trin og at havnen i øvrigt let kan forbedres med mindre foranstaltninger, som vil gøre det lettere at bruge havnen i og uden for sæsonen.

- Sejlklubben vil meget gerne medvirke til at give havnen et løft, men det fremlagte forslag ser desværre ud til at være udarbejdet uden at have den grundlæggende viden om en havns funktion og de faktiske forhold, slutter han.

key

menu
menu